Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (VKB)
Kerk C
Kerk B
Kerk ABCD
Login


Wachtwoord vergeten
Auto inloggen
Gebruikersvereniging Scipio op...
Gebruikersvereniging Scipio opgericht
Geschreven door Vkb   Datum: 15-3-2007


Op 8 januari 2007 is in de Hofstadkerk in Apeldoorn het besluit genomen om de gebruikersvereniging Scipio op te richten. Scipio is een softwarepakket voor zowel de ledenadministratie als de bijdragenadministratie van een kerkelijke gemeente. Vooral grotere gemeenten hebben de afgelopen jaren gekozen voor Scipio. Op de bijeenkomst in Apeldoorn, waar 18 lokale gemeenten vertegenwoordigd waren met samen meer dan 50.000 leden, werd tevens een (interim) bestuur gekozen.

Dit (interim) bestuur heeft inmiddels de opzet en de structuur van de gebruikersvereniging Scipio uitgewerkt. Het doel van deze nieuwe vereniging is in twee woorden samen te vatten: kennisplatform en belangenbehartiging. Kennisplatform om de gebruikers met praktische zaken te ondersteunen. Belangenbehartiging richting leverancier maar ook belangenbehartiging bij ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het gebruik van dit pakket.

Het programmapakket Scipio wordt inmiddels door meer dan 200 lokale gemeenten gebruikt, zowel binnen als buiten de Protestantse Kerk in Nederland. Het zijn gemeenten die geld en menskracht in het werken met dit pakket hebben geïnvesteerd. Voor de continuïteit en een goed functioneren van dit pakket is een krachtige gebruikersvereniging van belang, zo is de opvatting van Scipio. Binnenkort zullen alle lokale gemeenten die Scipio gebruiken, worden aangeschreven met het verzoek om lid te worden. De jaarlijkse contributie bedraagt circa € 40,—

Op 13 maart 2007 wordt de eerste ledenvergadering gehouden. Deze vergadering begint om 14.00 uur en wordt gehouden in De Aker, Fontanusplein 2 in Putten. Alle Scipio-gebruikers en andere belanghebbenden zijn welkom.

Belangrijkste agendapunten zijn: toelichting op de opzet en werkwijze, (concept) Statuten, Activiteitenplan 2007, Kennisplatform, Belangenbehartiging en Vaststellen contributie. Nadere informatie via: A. Welgraven, telefoon (0318) 482272 Email: ab.welgraven@planet.nl, aldus een persbericht van begin februari 2007.
Ik wil starten met VKB Academy.
U heeft geen Flash player geinstalleerd. Klik hier om deze te downloaden.
Lakerveld
Mondial Movers
Stichting Kerkelijk Geldbeheer
Marsh_Mercer
© Copyright 2014 VKB - Webdesign: Wendrich Reclame - Realisatie: We are BLiS & Quercis