Webinar bancair risicobewustzijn voor kerkrentmeesters

Omschrijving

Een kerkrentmeester of diaken dient eerst en vooral zijn of haar eigen gemeente, maar krijgt bij diens werkzaamheden ook te maken met de nodige wet- en regelgeving. Als het gaat, bijvoorbeeld, om het openen van een bankrekening. Je belt met de bank, maar de bankmedewerker heeft geen idee wat een kerk is of wat een kerkrentmeester/diaken doet. Daarnaast kunnen kerkrentmeesters en diakenen in aanraking komen met compliance, zoals het zich voordoet bij een fors legaat in contanten. Hoe ga je daarmee om? In het webinar ‘bancair risicobewustzijn voor kerkrentmeesters en diakenen’ geven twee deskundigen antwoorden op deze vragen en gaan in op de achtergronden bij de bijzondere rol en positie van colleges van kerkrentmeesters en diakenen ten opzichte van de wetgeving en financiële instellingen.

 

Na deze webinar

  • weten deelnemers meer van wet- en regelgeving m.b.t. banken
  • zijn deelnemers beter op de hoogte van hetgeen colleges van kerkrentmeesters en diakenen aan verplichtingen hebben jegens financiële instellingen
  • kunnen kerkrentmeesters en diakenen zich vlotter bewegen door procedures zoals zij die tegenkomen in hun werk.

 

Data en aanmelden

ma. 19 juni 20.00 – 21.15 uur (meld u hier aan)

di. 26 september 20.00 – 21.15 uur (meld u hier aan)

 

Programma – wat kunnen deelnemers verwachten?

1. De visie van de bank op waardengedreven bestuur en risico’s anno 2022. Door Senne Joustra (Instituten & Charitas ABN AMRO MeesPierson).

2. Wet- en regelgeving, door Dick Alblas

a. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

b. Sanctiewet

3. Toezicht & handhaving, door Dick Alblas

c. toezichthouders

d. politie / justitie

e. casus Houston / Guardian

4. De praktijk, door Dick Alblas en Senne Joustra

f. casuïstiek uit de beroepspraktijk (vragen aan kerkrentmeesters)

g. lastige vragen van compliance

h. de bank en het einde van de bancaire relatie voor de kerk

5. Samenvatting

i. lessen voor de praktijk van kerkrentmeesters en diakenen

j. do’s en don’ts voor kerkrentmeesters en diakenen op het terrein van Wwft en Sanctiewet

Kerkrentmeesters en diakenen hebben na deze webinar kennisgenomen van achtergronden vanuit de bancaire sector, vanuit toezicht en zeker ook ervaringen vanuit de praktijk. Deelnemers worden uitgenodigd om hun praktijken en ervaringen in te brengen. Dat kan vooraf, bij aanmelding of tijdens de webinar.

 

Over de trainers

Dick Alblas

Dick Alblas is na een carrière in de financiële recherche en forensische accountantspraktijk als advocaat verbonden aan Vos & De Lange Advocaten te Barendrecht. Hij staat voornamelijk ondernemers en ondernemingen bij op het terrein van financieel economisch straf- en bestuursrecht, ondernemingsrecht, accountantstuchtrecht en kerkrecht. Dick als kerndocent op het terrein van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en sanctierecht verbonden aan de UvA Academy van de Universiteit van Amsterdam,. Hij is voorzitter van de expertgroep Wwft van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, lid van de adviescommissie Wwft van de Nederlandse Orde van Advocaten en partner bij het Kenniscentrum Kerkrecht. Dick Alblas is voorzitter van de werkgroep kerkelijke rechtspraak van de Protestantse Kerk in Nederland en lid van het bestuur van Stichting de Ondergrondse Kerk.

Senne Joustra

Senne Joustra is relatiemanager Instituten & Charitas bij ABN AMRO MeesPierson.