Webinar De toekomst van de kerkelijke begraafplaats

 

Het doel van deze webinar

Er zijn in Nederland (PKN) nog altijd zo’n 500 kerkelijke begraafplaatsen. Het doel van deze webinar is kerkbeheerders met een begraafplaats bewust maken van de risico’s die een begraafplaats heeft en het waarborgen van de continuïteit op langere termijn. Het is belangrijk om een visie op langere termijn te formuleren, zodat ook in de toekomst aan de lopende verplichtingen kan worden voldaan.

Datum

do. 30 november van 20.00 – 21.15 uur (klik hier om aan te melden)

Trainers

  • Kees van Tilborg, voorzitter Commissie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen
  • Cor Vink, lid Commissie Beheer Kerkelijke Begraafplaatsen, als zelfstandige werkzaam voor burgerlijke gemeenten als begraafplaatsdeskundige

 

Toelichting op de inhoud van de webinar

In de huidige praktijk hebben kerken vaak moeite om de begraafplaats te beheren vanwege krimpende ledenaantallen, gebrek aan vrijwilligers en gebrek aan kennis. Deze webinar wil kerkrentmeesters en begraafplaatsbeheerders helpen om risico’s in beeld te brengen en op tijd de juiste keuzes te maken.