Informatie- en inspiratiewebinar huisvesting nieuwkomers en vluchtelingen

Omschrijving

De asielopvang is vastgelopen. Er zijn onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers. Tegelijkertijd wachten meer dan 17.000 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in een van de asielzoekerscentra op een woning. Wat zou het mooi zijn als een deel van hen versneld naar een gemeente kan verhuizen en zo een nieuw begin maken met hun leven in Nederland. Via het initiatief De Thuisgevers kan ook uw kerkelijke gemeente hieraan bijdragen.

Niet alleen kerkrentmeesters worden hiertoe uitgenodigd, ook andere kerkenraadsleden en belangstellenden zijn hartelijk welkom. Deze uitnodiging mag dan ook worden doorgestuurd en gedeeld.

Hoe kun je als kerkelijke gemeente bijdragen aan het tijdelijk huisvesten van statushouders? Tijdens de webinar gaan we in op de volgende zaken:

  • De verstopte asielopvang en de rol van de kerken.
  • Hoe kan samenwerking tussen kerken en de lokale overheid het verschil maken? Ervaringen uit de gemeente Kampen.
  • Hoe pak je het praktisch aan? Van tijdelijke huisvesting tot en met sociale begeleiding. Een plan in vijf concrete stappen.

Er is ruimte voor vragen en het delen van praktijkervaringen aan de hand van de fases die je doorloopt wanneer je een lokaal thuisgevers-initiatief start, beginnend bij het verkennen van draagvlak in je kerkelijke gemeente, het gesprek met de gemeentelijke overheid tot het concretiseren van de uitvoering.

 

Datum, aanmelden en praktische gegevens

De webinar vindt plaats op dinsdag 22 november, van 20.00 tot 21.15 uur. Inschrijven voor deze (gratis) webinar kan via deze link. Deelnemers ontvangen enkele dagen van tevoren een deelnamelink. De webinar vindt plaats in Microsoft Teams. Er wordt geen beeld- of geluidsopname gemaakt.

 

Wie werken er mee aan deze webinar?

  • Laura Prat Bertrams (projectmanager De Thuisgevers)
  • Karel Jungheim (specialist vluchtelingen Protestantse Kerk en lid van het projectteam van De Thuisgevers)
  • Ruud Wiersum Provincie Zuid-Holland – Aanjager huisvesting asielzoekers statushouders
  • Julie Zwinkels Provincie Zuid-Holland – Aanjager huisvesting asielzoekers statushouders

Klik hier voor meer informatie over De Thuisgevers.

 

Deze webinar is een coproductie van VKB Kerkrentmeesters, Protestantse Kerk, De Thuisgevers en de Provincie Zuid-Holland.