Korte omschrijving

Al eeuwenlang nemen kerkgebouwen een centrale plek in in de samenleving. Deze gebouwen zijn al die tijd als schatten gekoesterd en onderhouden. Echter, welke maatregelen en bijbehorende investeringskosten zijn noodzakelijk voor het toekomst bestendig maken van deze gebouwen? Met teruglopende ledenaantallen en toenemende kosten ontstaat een financieel spanningsveld.

Datum

di. 12 september van 20.00 – 21.15 uur (Kik hier om aan te melden.)

Trainer

Arjan Naaktgeboren (Huls Adviseurs)

Uitgebreide omschrijving

In het licht van Lucas 14:28 (Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?) heeft Arjan in 2022 onderzocht welke maatregelen en welke middelen nodig zijn om bestaande kerkgebouwen toekomstbestendig te maken. De uitkomsten van dit onderzoek wil hij graag met kerkbeheerders delen om te komen tot een goede besluitvorming over verantwoorde investeringen.

Na het volgen van dit webinar hebben deelnemers kennis van

  • Ontwikkelingen (aanleiding en urgentie)
  • Energetische, organisatorische en facilitaire maatregelen
  • De omvang van basale investeringskosten (kengetallen)
  • De businesscase van de plaatselijke gemeente (balans kosten – opbrengsten)

Over Arjan Naaktgeboren

Arjan werkt als bouwkostendeskundige bij Hulsadviseurs. In het kader van de opleiding tot bouwkostendeskundige heeft hij een  onderzoek uitgevoerd naar de investeringskosten om kerken naar 2050 te verduurzamen. Hierin heeft hij onderzocht wat de ontwikkelingen binnen de kerkverbanden (PKN, CGK, GG) ten aanzien van de kerkgebouwen zijn. Voor een viertal referentieprojecten zijn diverse scenario’s onderzocht. Van het verduurzamen en aanpassen van kerkgebouwen voor (breed) religieusgebruik tot het herbestemmen tot een woon(zorg) functie.