Webinar Jaarrekening opstellen in FRIS

Omschrijving

Het jaar 2022 ligt achter ons en dat betekent dat er een boekhoudkundig verslag moet volgen. Moet, want financiƫle verslaglegging is een vereiste vanuit wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt een verslag ook voor transparantie waarbij aan de gemeenteleden en anderen wordt getoond hoe het jaar 2022 in financiƫle zin is verlopen. De jaarrekening wordt opgemaakt in FRIS. FRIS is een platform van de landelijke kerk dat kerkrentmeesters in staat stelt om zowel jaarrekening als begroting op te maken. De afkorting FRIS staat voor financieel rapportage en informatiesysteem. Iedere gemeente in de Protestantse Kerk beschikt over FRIS. De jaarrekening over 2022 wordt bij de CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) ingeleverd voor 15 juni 2023.

In deze webinar wordt FRIS als volgt besproken:

  • algemene uitleg over FRIS en het onderdeel jaarrekening
  • de verwerking in FRIS van bepaalde boekingen (onderhoudsvoorziening, bestemmingsreserve, herwaardering)
  • het proces van maken tot indienen van de jaarrekening

Er zal voldoende gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.

 

Datum, aanmelden en praktische gegevens

De webinar vindt plaats op dinsdag 14 februari, van 19.30 – 21.30 uur. Inschrijven voor deze (gratis) webinar kan via deze link. Deelnemers ontvangen enkele dagen van tevoren een deelnamelink. De webinar vindt plaats in Microsoft Teams. Er wordt geen beeld- of geluidsopname gemaakt.

 

Trainer

Deze webinar wordt verzorgd door Gerrit Oosterwijk, secretaris van het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken en voorheen beleidsmedewerker van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Zuid-Holland.