Omschrijving

Het jaar 2023 ligt achter ons en dat betekent dat er gestart kan worden met het opstellen van de jaarrekening. Financiële verslaglegging is een vereiste vanuit wet- en regelgeving. Daarnaast zorgt een verslag ook voor transparantie waarbij aan de gemeenteleden en anderen wordt getoond hoe het jaar 2023 in financiële zin is verlopen. De jaarrekening wordt opgemaakt in FRIS, een platform van de landelijke kerk dat kerkrentmeesters in staat stelt om zowel jaarrekening als begroting op te maken. De afkorting FRIS staat voor Financieel Rapportage en InformatieSysteem. Iedere gemeente in de Protestantse Kerk beschikt over FRIS. De jaarrekening over 2023 wordt bij de CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) ingeleverd voor 15 juni 2024. Om u in staat te stellen de jaarrekening op te stellen organiseren we dit webinar.

Datum

Maandag 4 maart 2024 van 19.30 – 21.00 uur. (Klik hier om aan te melden)

Trainer

Gerrit Oosterwijk, adviseur CCBB