Eind maart jl. zijn alle kerkelijke gemeenten en diaconieën in de Protestantse Kerk per brief benaderd door de Belastingdienst ten aanzien van een Wetswijziging inzake ANBI’s.  Gemeenten en diaconieën hoeven op dit moment nog niets te doen. Er is naar aanleiding hiervan  contact geweest tussen het interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst. Een advies vindt u op de website van de Protestantse Kerk.