Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

drs. F.H. Buddenberg, voorzitter, Zoetermeer

drs. H. van der Burg, penningmeester, Westerbroek

mr. P. van den Boogaart, secretaris, 2e penningmeester, Oud-Beijerland

ir. B.P. de Wit RTD, Sprang-Capelle

G. Koffeman, vice-voorzitter, Oudewater

drs. H. van der Wal,  2e secretaris, Heino

ir. G.G. van Dijk, Rotterdam

De directeur van het VKB-bureau is:

drs. J.M. Aarnoudse, Dordrecht

Stukken Ledenraad 12 juni 2021

0  Agenda
1   Notulen 20 maart 2021
2   Jaarverslag secretaris
3   Jaarrekening 2020
4   Verslag Auditcommissie
5   Contributie 2021
6   Begroting 2021
7   Programma Joriskerk 2021
8   Vergaderschema 2021-2022
9   Declaratieformulier LR-leden

VKB corona-regels

1.. VKB en Corona t/m  september 2021

(op basis van kabinetsmededelingen eind mei)

1.1. De verwachting is dat in de loop van de zomer er steeds meer versoepelingen zullen optreden. Aan de hand van de actualiteit zullen ook de VKB-regels worden aangepast. Op de website van de VKB zal onder de tab ‘Vereniging’ bij ‘VKB-bestuur’ steeds de laatste stand van zaken te vinden zijn.

1.2.. Het principe van thuiswerken blijft nog wel een tijdje gehandhaafd, dus ook voor het bureau, onder de voorwaarden die al golden (alleen bij noodzaak wordt er op het bureau gewerkt).

1.3.. Ten aanzien van bijeenkomsten en cursussen in VKB-verband, waarbij deelnemers worden uitgenodigd, die vrij zijn om zelf te beslissen of ze komen of niet: deze gaan vooralsnog niet door. Alleen bijeenkomsten die echt noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van een organisatie zijn toegestaan. Aanbevolen wordt digitale middelen in te zetten (organiseren webinars, het bureau kan dat ondersteunen). Het bestuur herbevestigt de regel (onder de huidige corona-omstandigheden): standaard geen fysieke bijeenkomsten, maar uitzonderingen zijn dus mogelijk bij hoge noodzaak, maar een afdelingsbestuur kan er niet toe gedwongen worden, als men het zelf wegen gezondheidsrisico’s niet wil. Dan digitaal.

1.4.. Ten aanzien van eigen VKB-commissies, besturen, expertgroepen en ledenvergaderingen: standaard nog geen fysieke vergaderingen. Bij hoge noodzaak zijn 1,5 m arrangementen mogelijk, maar alleen als alle leden die daar functiehalve bij horen te zijn, dit zien zitten. Wij houden in dezen ook rekening met minderheden. Voor elke vergadering is het de taak van een voorzitter van een commissie, werkgroep of bestuur om alle leden persoonlijk daarnaar te vragen, zodat men zich individueel vrij voelt bezwaar te hebben. Alleen de voorzitter hoeft te weten om wie dat gaat. Als iemand fysiek overleg niet ziet zitten of de noodzaak niet ziet, wordt er een digitaal overleg belegd. Zo nodig kan het bureau daarbij assisteren.