Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

drs. F.H. Buddenberg, voorzitter, Zoetermeer

drs. H. van der Burg, penningmeester, Westerbroek

mr. P. van den Boogaart, secretaris, 2e penningmeester, Oud-Beijerland

ir. B.P. de Wit RTD, Sprang-Capelle

G. Koffeman, vice-voorzitter, Oudewater

drs. H. van der Wal,  2e secretaris, Heino

ir. G.G. van Dijk, Rotterdam

De directeur van het VKB-bureau is:

drs. J.M. Aarnoudse, Dordrecht

VKB corona-regels

Update n.a.v. persco van 26 november 2021

1.1. Op 26 november werden wegens sterk oplopende besmettings- en ziekenhuisopnamecijfers verscherpingen van de coronaregels afgekondigd. Verplichte 1,5 meter, mondkapjes, en wat vooral in het oog sprint: een avond-lockdowen vanaf 17 uur (in ieder geval tot  17 december).  Aan de hand van de actualiteit  worden ook de VKB-regels  steeds aangepast. Op de website van de VKB zal onder de tab ‘Vereniging’ bij ‘VKB-bestuur’ steeds de laatste stand van zaken te vinden zijn.

1.2.. Wat betreft thuiswerken geldt de regel: zoveel mogelijk thuiswerken, tenzij het niet kan. Nu de Kerkbalansperiode loopt wordt de bureaubezetting via een rooster georganiseerd. Dat wil zeggen dat een deel van de medewerkers op kantoor werkt en een ander deel thuis,

1.3.. Ten aanzien van bijeenkomsten en cursussen in VKB-verband, waarbij deelnemers worden uitgenodigd, die vrij zijn om zelf te beslissen of ze komen of niet: deze  kunnen doorgaan, mits er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand tussen deelnemers te bewaren en uiteraad alleen overdag tot 17 uur.

1.4. Bij digitaal overleg (ook in de toekomst) kiezen we er zo veel mogelijk voor dat ieder dan individueel digitaal deelneemt om een gelijk speelveld te garanderen. Dus liever geen fysieke groepen, waarbij dan 1 of 2 digitaal zouden moeten inbellen.

Uitzondering kan gemaakt worden, als het gaat om een eenzijdige bijdrage, deelname aan één agendapunt dan wel een presentatie. Dan moet de externe deelnemer zichtbaar en hoorbaar zijn voor alle deelnemers (op een groot scherm bv.), maar ook moet dan de gehele groep voor de ‘inbeller’ zichtbaar en hoorbaar zijn (let op opstelling en kwaliteit camera en microfoon).

Overweeg om ook digitale middelen  te blijven inzetten. De digitale bijeenkomsten (voordeel: geen reistijd) hebben hun voordeel bewezen. Daarentegen hebben fysieke bijeenkomsten zeker ook hun meerwaarde.

1.5.. Ten aanzien van eigen VKB-commissies, besturen, expertgroepen en ledenvergaderingen, geldt het zelfde als boven.  Fysieke vergaderingen kunnen mits de 1,5 meter kan worden gehandhaafd en alleen overdag tot 17 uur. We houden ons daarbij ook aan de regels die de verhuurder van zaalruimte aan ons stelt.