Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

drs. F.H. Buddenberg, voorzitter, Zoetermeer

drs. H. van der Burg, penningmeester, Westerbroek

mr. P. van den Boogaart, secretaris, 2e penningmeester, Oud-Beijerland

ir. B.P. de Wit RTD, Sprang-Capelle

G. Koffeman, vice-voorzitter, Oudewater

drs. H. van der Wal,  2e secretaris, Heino

ir. G.G. van Dijk, Rotterdam

De directeur van het VKB-bureau is:

drs. J.M. Aarnoudse, Dordrecht

VKB corona-regels

update n.a.v. versoepelingen overheid per 26 juni jl.

1.1. De verwachting is dat in de loop van de zomer er steeds meer versoepelingen zullen optreden. Aan de hand van de actualiteit zullen ook de VKB-regels worden aangepast. Op de website van de VKB zal onder de tab ‘Vereniging’ bij ‘VKB-bestuur’ steeds de laatste stand van zaken te vinden zijn.

1.2.. Wat betreft thuiswerken is de 50% regel ingegaan. Voor het VKB bureau gaat dat per 5 juli van start. Er is een schema gemaakt voor de bureaubezetting. De 1,5 meter wordt gehandhaafd voor zover het mensen betreft die niet volledig zijn gevaccineerd. 

1.3.. Ten aanzien van bijeenkomsten en cursussen in VKB-verband, waarbij deelnemers worden uitgenodigd, die vrij zijn om zelf te beslissen of ze komen of niet: deze  kunnen doorgaan, mits er voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand tussen deelnemers te bewaren. Dat hoeft niet als iedereen (!) tevoren gecheckt is op volledige vaccinatie dan wel op een recente PCR testuitslag (behalve als de regels van de verhuurder van zaalruimte anders bepalen!)

1.4. Bij digitaal overleg (ook in de toekomst) kiezen we ervoor dat ieder dan individueel digitaal deelneemt om een gelijk speelveld te garanderen. Dus geen fysieke groepen, waarbij dan 1 of 2 digitaal zouden moeten inbellen. 

Uitzondering kan gemaakt worden, als het gaat om een eenzijdige bijdrage, deelname aan één agendapunt dan wel een presentatie. Dan moet de externe deelnemer zichtbaar en hoorbaar zijn voor alle deelnemers (op een groot scherm bv.), maar ook moet dan de gehele groep voor de ‘inbeller’ zichtbaar en hoorbaar zijn (let op opstelling en kwaliteit camera en microfoon).

Overweeg om ook digitale middelen  te blijven inzetten. De digitale bijeenkomsten (voordeel: geen reistijd) hebben hun voordeel bewezen. Daarentegen hebben fysieke bijeenkomsten zeker ook hun meerwaarde.

1.4.. Ten aanzien van eigen VKB-commissies, besturen, expertgroepen en ledenvergaderingen, geldt het zelfde als boven.  Fysieke vergaderingen kunnen weer mits de 1,5 meter kan worden gehandhaafd,. We houden ons daarbij aan de regels die de verhuurder van zaalruimte aan ons stelt.