Digitale nieuwsbrief

De VKB nieuwsbrief wordt maandelijks per e-mail toegezonden aan alle collegeleden en contactpersonen van leden van de VKB  (van wie we een e-mailadres hebben) en aan belangstellenden.

Als u graag voor toezending in aanmerking komt, of als u wilt afmelden, laat het ons weten en neem contact op met ons bureau.