Inhoud: zie onder: Online webinars en trainingen / Training voor kerkrentmeesters / Training pro-actief kerkbeheer gemeenten met wijkgemeenten

ONLINE WEBINARS & TRAININGEN

In een tijdperk waarin meer en meer de nadruk komt te liggen op digitale toerusting, komt de VKB met webinars (online seminars) en andere digitale ontmoetingen ter ondersteuning van het werk van kerkrentmeesters. Zie voor het programma voor de aankomende periode bij  ‘agenda’.

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer ontwikkelt diverse cursussen, trainingen en ontmoetingen die overwegend op digitale wijze te volgen zijn.

TRAINING VOOR KERKRENTMEESTERS

Als kerkrentmeester heeft u een breed palet aan verantwoordelijkheden: beheer van gebouwen, verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk, financieel beheer van de gemeente, en zo meer. Samen met uw college van kerkrentmeesters probeert u hier zo goed mogelijk vorm aan te geven. De training kerkrentmeester geeft u handvatten uw taak op een zinvolle manier op te pakken.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit een online zelfstudie, een e-learning, waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt. Deze zelfstudie volgt u in uw eigen tijd en tempo en omvat ongeveer vier uur.

De zelfstudie wordt gevolgd door twee bijeenkomsten waarin het accent op verdieping, oefening en uitwisseling ligt.

In de zelfstudie staat centraal:

  • taken en verantwoordelijkheden van het college van kerkrentmeesters;
  • de verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk;
  • hoe deze verantwoordelijkheden goed aan te gaan;
  • meerjarenraming, begroting, jaarrekening;
  • toekomstbestendig kerk-zijn.

In de bijeenkomsten staat centraal:

  • verdiepen van de theorie
  • toepassen van de theorie in de eigen context

Deze bijeenkomsten worden verzorgd door een Beleidsondersteuner Kerkbeheer.

De bijeenkomsten vinden online plaats en kan vanuit iedere plaats worden gevolgd; alleen een computer, laptop of smartphone met webcam en microfoon is nodig. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link waarmee zij kunnen meedoen.

De Training Kerkrentmeesters is in samenwerking met de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Meer informatie:  info@kerkrentmeester.nl

 

TRAINING PRO-ACTIEF KERKBEHEER ten behoeve van gemeenten met wijkgemeenten

De training is bedoeld voor colleges van kerkrentmeesters, eventueel aangevuld met een aantal wijkkerkrentmeesters per wijkgemeente (maximale groepsgrootte 20 personen), die hun werkwijzen willen evalueren in het licht van mogelijke alternatieven, met het oog op het kunnen ondersteunen van een goed toekomstgericht beleid voor hun wijkgemeenten afzonderlijk en hun gemeente in haar geheel (dus gericht op pro-actief kerkbeheer).

Zie voor het programma en het aanbod: hier verder.

Neem voor nadere informatie contact op met het VKB-bureau. Contact: hier.