Inhoud: zie onder: Online webinars / Basiscursus kerkrentmeesters / Training pro-actief kerkbeheer gemeenten met wijkgemeenten

ONLINE WEBINARS

In een tijdperk waarin meer en meer de nadruk komt te liggen op digitale toerusting, komt de VKB met webinars (online seminars) en andere digitale ontmoetingen ter ondersteuning van het werk van kerkrentmeesters. Zie voor het programma voor de periode september – december 2021 bij  ‘agenda’.

BASISCURSUS VOOR KERKRENTMEESTERS

Trainingen voor kerkrentmeesters najaar 2021

De VKB en de landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (nl. de Academie van de Protestantse Kerk – APK) organiseren samen trainingen voor kerkrentmeesters in het gehele land.

Er zullen dit jaar twee trainingen worden aangeboden. De cursus kerkrentmeester zal voorlopig uiTsluitend online worden verzorgd. Data zijn vermeld op de webiste van de PKN en van de VKB. Verder is er een nieuwe training in ontwikkeling die in het voorjaar beschikbaar zal komen. Deze training, die ook online is te volgen, bestaat voor het belangrijkste deel uit zelfstudie. Aan de hand van filmpjes en teksten kunnen deelnemers op een zelf gekozen tijdstip aan de slag met de cursusinhoud. Nadat de inhoud is bestudeerd wordt er een (online) dagdeel gekozen waarop deelnemers vragen kunnen stellen aan een trainer of hun kennis kunnen testen.

Kerkrentmeesters die met hun e-mailadres bekend zijn bij de VKB ontvangen nieuwsbrieven waarin de cursussen worden aangekondigd. Het aanmelden voor cursussen geschiedt via de website van de Protestantse Kerk. Zie hiertoe: hier.

Alle trainingen (niet alleen voor kerkrentmeesters) van de Academie van de Protestantse Kerk zijn te vinden op de website van de Protestantse Kerk. Klik: hier

Klik voor informatie over de basistraining kerkrentmeesters: hier.

Voor de cursus kerkrentmeester zijn hieronder een aantal documenten geplaatst, die deelnemers  nodig hebben.

01.. Powerpoint
02.. Handout 1e avond
03.. Handout 2e avond
04.. Extra informatie

TRAINING PRO-ACTOEF KERKBEHEER ten behoeve van gemeenten met wijkgemeenten

De training is bedoeld voor colleges van kerkrentmeesters, eventueel aangevuld met aantal wijkkerkrentmeesters per wijkgemeente (maximale groepsgrootte 20 personen), die hun werkwijzen willen evalueren in het licht van mogelijke alternatieven, met het oog op het kunnen ondersteunen van een goed toekomstgericht beleid voor hun wijkgemeenten afzonderlijk en hun gemeente in haar geheel (dus gericht op pro-actief kerkbeheer).

Zie voor het programma en het aanbod: hier verder.

Neem voor nadere informatie contact op met het VKB-bureau. Contact: hier.