Netwerk van relaties met adviseurs en partners

Op 10 december 2016 stelde het hoofdbestuur van de VKB een kaderstellende notitie vast rond het aangaan van relaties vanuit de VKB met partners en adviseurs. Op basis van deze notitie zijn profielen vastgesteld waaraan een adviseur of partner moet voldoen om in aanmerking te komen voor aanbeveling door de VKB. Die profielen hebben betrekking op zaken als deskundigheid, integriteit, transparantie en betrouwbaarheid. Onderaan deze pagina kunt u bij ‘documenten’ de kadernotitie en de profielen vinden.

Partners

Bedrijven of organisaties die diensten en/of producten aanbieden op het terrein van kerkbeheer in de breedste zin van het woord kunnen er voor in aanmerking komen partner te worden. Partners – in de zin van deze regeling – betalen voor hun registratie door de VKB (plus een aanbeveling op de site en de doorverwijzing via het bureau) een betaalbaar vast bedrag per jaar. Daarnaast kan eventueel worden vastgelegd dat de VKB van elke transactie tussen een partner en een VKB-lid als betalende instantie, een bescheiden fee kan ontvangen, die teruggegeven kan worden als korting aan de leden.

Externe adviseurs

Onder een externe adviseur verstaan we een zelfstandig werkende deskundige op het terrein van kerkbeheer van buiten de VKB, die bereid en in staat is (betaald of onbetaald) vanuit het eigen specialisme leden van de VKB van advies te dienen. Externe adviseurs die gelieerd zullen zijn aan de VKB, worden op de site bekend gemaakt, met ruime vermelding van hun specialismen. Externe adviseurs werken altijd voor eigen risico en rekening. De VKB is niet aansprakelijk voor de specifieke concrete advisering. De aanbeveling door de VKB is gebaseerd op een regelmatig terugkerende algemene evaluatie van werkwijze en resultaten van de betreffende adviseur. Externe adviseurs die gelieerd zullen zijn aan de VKB betalen voor hun registratie door de VKB een betaalbaar vast bedrag per jaar.

Vereniging VKB betrokken

Bij de werving en evaluatie van partners en adviseurs zullen leden van VKB commissies, portefeuillehouders en provinciale besturen betrokken worden (voor zover relevant, dat wil zeggen: voor zover het betreffende beleidsterrein of de regio rakend).

Lijst en netwerk

Vanaf begin 2017 werkt een Taakgroep Netwerk van het VKB-bureau aan de netwerkontwikkeling. Vanaf april 2017 vermelden we de eerste partners en externe adviseurs met informatie op onze site. U vindt een overzicht per sector en een alfabetische lijst.

Documenten

Kader notitie ‘partners & adviseurs’ december 2016
Profiel partner
Profiel externe adviseur
Profiel interne adviseur
Profiel orgeladviseur
Kerkbeheer partnereditie 2023