Op advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ van de Protestantse Kerk geeft het landelijke dagelijkse bestuur (synode-moderamen) van de Protestantse Kerk het dringende advies aan alle plaatselijke gemeenten om – zeker tot het einde van de strenge lockdown – geheel af te zien van zingen in de kerk, ook met kleine groepjes.

Dit is de uitkomst na de nieuwe persconferentie van regering (12 januari), waarin vooral de onzekerheid rond de extra besmettelijke ‘Britse’ variant en rol speelde. In de afweging om te komen tot dit dringend advies spelen de gebeurtenissen in Biddinghuizen mee, waar naar alle waarschijnlijkheid een forse besmetting plaatsvond, gelieerd aan het opnemen van kerkmuziek door een kleine zanggroep door de week om uit te zenden tijdens de zondagse kerkdienst.

Binnen de Protestantse Kerk hebben lokale kerkenraden een eigen verantwoordelijkheid in dezen, maar het dringende advies vanuit de landelijke kerk is duidelijk. Niet doen nu, er kleven te veel risico’s aan in deze fase van de pandemie.