De Protestantse Kerk neemt het advies over dat het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken op woensdag 17 november 2021 heeft gegeven.

Belangrijkste conclusies:

  • Houd de wettelijk verplichte anderhalve meter afstand aan
  • Werk met vaste placering en overweeg te werken met reservering
  • Draag mondkapje tijdens verplaatsing
  • Beperk de groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden tot maximaal 4 personen

Zingen tijdens eredienst

Het CIO adviseert om het aantal samen te zingen liederen tijdens de kerkdienst te beperken en en op een ingetogen wijze te zingen.

Lees alle informatie in het originele bericht op de website van de PKN.