Locatie online
Tijdstip 20.00 uur

Deze avond wordt georganiseerd door de afdeling Friesland. De heer Andele Hellema, beleidsmedewerker van de Dienstenorganisatie van de PKN zal de presentatie verzorgen. Hij zal ingaan op het ontstaan van FRIS, het werken met FRIS en de mogelijkheden die het programma biedt. Vooral de mogelijkheid om een meerjarenbegroting te maken in FRIS zal aandacht krijgen. De cursusavond op 23 maart start om 20.00 uur en wordt om ongeveer 21.30 uur afgerond en vindt digitaal plaats. Er wordt gebruik gemaakt van google meet. Voorzitter van de Afdeling Friesland van de VKB, Rein Boersma, zal de cursusavond openen en afsluiten. Nadat u zich heeft aangemeld (dat kan hier) ontvangt u, enkele dagen voor aanvang van de cursusavond, een deelname-link.