Locatie online
Tijdstip 20.00 uur

Kerkrentmeesters in deze ring ontmoeten elkaar digitaal. Centraal staat: kennis en informatie delen, ervaringen uitwisselen. Aan de avond wordt meegewerkt door Jan van Dijk. Aanmelden kan via de link. Voor verdere informatie kunt u een e-mail sturen aan j.vandijk@kerkrentmeester.nl