Locatie online
Tijdstip 20.00 uur

Kerkrentmeesters in deze ring ontmoeten elkaar digitaal. Centraal staat: kennis en informatie delen, ervaringen uitwisselen. Aan de avond wordt meegewerkt door mevrouw Karin Sommer (afdeling Utrecht) Aanmelden kan via de link. Voor meer informatie stuur een e-mail aan k.sommer@kerkrentmeester.nl