Veiligheid in en om de kerk: cursus door veiligheidskundige Dirk Bok

Locatie Online
Tijdstip 20.00 uur

De avond wordt georganiseerd door de afdeling Utrecht.  Namens de afdeling is Karin Sommer hierbij betrokken. Aanmelden kan d.m.v. deze link.
Voor vragen kan een e-mail worden gestuurd aan: a.vanbergeijk@kerkrentmeester.nl