Locatie Het Kruispunt, Amersfoort Vathorst
Tijdstip 13.00 - 18.00
Datum 17/11/2022

Hoofdspreker deze middag is Alain Verheij. Muzikale medewerking wordt verleend door Erick Versloot. Tevens zal afscheid worden genomen van Jos Aarnoudse en Bert van Rijssen als senior-medewerkers van het VKB-bureau wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Alain Verheij is lid van het theologisch elftal van Dagblad Trouw, zijn eerste boek God en ik werd gekozen tot theologisch boek van het jaar. Hij bracht recent een interessant boek uit onder de titel Geld en goed. Dat gaat over geld in de Bijbel. Hij gaat met ons praten over ‘Bijbel, kerk en geld’.

Erick Versloot is predikant, heeft recent een paar keer Kerkbeheer gehaald, maar hij is ook een zeer goede musicus en een taalmens. Hij geeft veel workshops over kerkliederen en kan heerlijk met een groep werken en ze aan het zingen krijgen, met humor en ernst. Ook hij vindt het leuk die middag mee te werken. Wij stellen het ons zo voor dat hij de middag door steeds een lied onder handen neemt, waarin iets van het thema zit.

Leden en relaties van de VKB: allen welkom. U kunt zich hier aanmelden voor het symposium.