Locatie Microsoft Teams
Tijdstip 20.00 - 21.15 uur

Omschrijving

Met de nieuwe SKG Duurzaamheidslening ondersteunt SKG kerkelijke gemeenten speciaal bij het verduurzamen van het kerkgebouw, verenigingsgebouw of pastorie. Het gaat daarbij om bestaande kerkelijke gebouwen m.u.v. rijksmonumenten.

In dit webinar wordt besproken waarvoor én onder welke voorwaarden de gemeente gebruik kan maken van de SKG Duurzaamheidslening met een korting op de leningrente.

Na het volgen van het webinar weten deelnemers bij verduurzaming van het kerkelijk gebouw of een SKG Duurzaamheidslening een onderdeel van de financiering kan zijn.

 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden