Op vrijdag 17 en zaterdag 18 november bespreekt de Generale Synode de notitie van de werkgroepen Beroepbaarheid en Opleidingen getiteld ‘Uitwerking beroepsprofielen’ (lees hier de notitie).

Als bestuur van VKB Kerkrentmeesters hebben we gemeend het moderamen van de Synode ook ons standpunt inzake deze notitie kenbaar te maken en daarbij het perspectief van colleges van kerkrentmeesters in het licht van de huidige actualiteit zo onder de aandacht te brengen.

> Lees hier de brief aan de Generale Synode

Wilt u reageren, dan kunt dat doen per e-mail aan info@kerkrentmeester.nl o.v.v. generale synode.