Inleiding

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN (afgekort VKB), zet zich in om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de handelingen uiteengezet die we uitvoeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens uw bezoek aan onze websites of uw gebruik van een online toepassing die een koppeling naar deze verklaring bevat (tezamen de ‘sites’). Deze verklaring betreft ook gegevens die we ontvangen wanneer u contact met ons hebt (bijv. om een opmerking of vraag in te dienen of om ondersteuning te krijgen in verband met een van onze producten of diensten). Er wordt beschreven welke persoonlijke gegevens we verzamelen, de doelen waarvoor we zulke gegevens gebruiken en uw keuzen met betrekking tot ons gebruik ervan. Er wordt bovendien beschreven welke handelingen we uitvoeren om uw persoonlijke gegevens te beschermen, en hoe u uw persoonlijke gegevens kunt nazien en corrigeren. Door gebruik te maken van onze sites of door ons uw gegevens te verstrekken tijdens uw contact met ons, stemt u in met de praktijken van gegevensverzameling en -gebruik die in deze privacyverklaring zijn beschreven.
Onder ‘persoonlijke gegevens’ worden in deze verklaring gegevens verstaan waarmee een afzonderlijk individu kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer. Wanneer overige gegevens, zoals keuzen betreffende e-mailnieuwsbrieven, productaankopen of consumentproductvoorkeuren, zijn gekoppeld aan persoonlijke gegevens, worden deze overige gegevens ook persoonlijke gegevens.

Onze gegevensverzameling

Gegevens die rechtstreeks bij u worden verzameld.
U kunt over het algemeen sites van de VKB bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. We vragen u op sommige pagina’s om persoonlijke gegevens, zodat we een dienst kunnen leveren of een transactie kunnen uitvoeren die u hebt aangevraagd. U kunt ook persoonlijke gegevens aan ons geven wanneer u contact met ons hebt (bijv. met een opmerking, vraag of verzoek om klantenondersteuning). De persoonlijke gegevens die we verzamelen of ontvangen kunnen het volgende omvatten:
• contactgegevens, zoals uw naam, titel, bedrijfs-/organisatienaam, e-mailadres, telefoon- en faxnummers en fysieke adres;
• informatie over uw organisatie en functie;
• uw e-mailvoorkeuren;
• financiële gegevens (waaronder creditcard- of rekeninggegevens);
• informatie, zoals bijvoorbeeld uw woonplaats of lidmaatschap van een kerkelijke gemeente, waarmee wij kunnen bepalen of u volgens de regelgeving en afspraken bepaalde service of producten kunt ontvangen;
• informatie die wordt gebruikt om uw gebruik van onze sites aan te passen en te vergemakkelijken, waaronder aanmeldgegevens en technische informatie;
• vragen over en bestellingen van onze producten en diensten;
• informatie waarmee wij de producten en diensten die het meest overeenkomen met uw vereisten kunnen identificeren;
• informatie van gebeurtenisregistratie; en
• reacties van u over onze sites en onze producten en diensten in het algemeen.
U bent niet verplicht om deze informatie te verstrekken. Als u deze informatie echter niet verstrekt, dan kunnen we wellicht niet de gevraagde dienst leveren of uw transactie voltooien.

Gegevens die automatisch worden verzameld
We kunnen gegevens verzamelen over uw bezoek aan onze sites, waaronder welke pagina’s u bekijkt, het aantal verzonden bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen waartoe u toegang neemt en andere acties die zijn gedaan op sites van VKB. We kunnen deze informatie combineren met uw persoonlijke gegevens en de gecombineerde gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacy-verklaring. We verzamelen ook bepaalde standaardgegevens die uw browser verzendt naar iedere website die u bezoekt, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), uw browsertype, -mogelijkheden en -taal, uw besturingssysteem, de datum en tijd waarop u toegang hebt tot de site en de website waar vanuit u werd doorverbonden naar één van onze sites. We combineren deze standaardgegevens niet met andere persoonlijke gegevens.

Ons gegevensgebruik
Diensten en transacties.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om diensten te leveren of transacties uit te voeren die u hebt aangevraagd, waaronder (maar niet beperkt tot) het verstrekken van informatie over VKB-producten of -diensten, registreren van aangeschafte producten, verwerken van productbestellingen en garantie-claims, vervangen van producthandleidingen, beantwoorden van serviceaanvragen en vergemakkelijken van het gebruik van onze sites. Gegevens die door onze sites worden verzameld kunnen worden gecombineerd met gegevens die we verzamelen of verwerven door andere middelen, om u een meer consistente ervaring te bieden bij uw interacties met de VKB; waaronder (maar niet beperkt tot) leren over u en hoe u met VKB-producten en -diensten werkt en deze gebruikt, ontwikkelen en beheren van onze producten, diensten en service, en verstrekken van informatie aan u over VKB-producten en -diensten waarin u wellicht interesse hebt.

Website- en productverbetering.
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om analyses uit te voeren of met andere doelen ter verbetering van de kwaliteit van ons bedrijf, onze sites en VKB-producten of -diensten (waaronder nieuwe producten of diensten), of om onze sites gebruiksvriendelijker te maken door te verhinderen dat u herhaaldelijk dezelfde gegevens moet invoeren of door onze sites volgens uw voorkeuren of belangen aan te passen.

Communicatie.
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten die door VKB beschikbaar zijn gemaakt en waarin u wellicht interesse hebt, en om u enquêtes te zenden betreffende uw gebruik van VKB-producten en -diensten. Wij maken onderscheid tussen periodieke en incidentele berichten. Wanneer u lid bent van de VKB, of van de diensten van de VKB gebruik maakt, krijgt u ook altijd de berichten van de VKB. Uitschrijven van berichten is niet mogelijk door de aard van onze activiteiten. Voor berichten met een promotioneel karakter van diensten die geen direct verband hebben met de doelen van de VKB zal deze mogelijkheid wel worden aangeboden.

Sollicitaties
U verstrekt ons wellicht vanwege een open of gesloten sollicitatie informatie over uzelf, zoals een sollicitatiebrief of curriculum vitae. Wij kunnen deze informatie in verschillende onderdelen van VKB gebruiken om een betrekking te overwegen. Als uw open of gesloten sollicitatie niet succesvol is, dan zullen we de gegevens gedurende enige tijd behouden ter beoordeling bij nieuwe vacatures, tenzij u expliciet hebt geïnstrueerd dat u dat niet wilt.

Ter aanvulling op de gebruikswijzen die hierboven zijn opgesomd, kunnen we gegevens die we hebben verzameld gebruiken om fraude, schending van intellectueel eigendom, overtredingen van onze voorwaarden en bepalingen, overtredingen van wetgeving of ander misbruik van de sites, te ontdekken, verhinderen en beantwoorden.

Ons gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die zijn gedownload naar uw vaste schijf of naar het geheugen van uw browser tijdens uw bezoek aan een site van VKB. Cookies zijn nuttig omdat ze bijdragen aan het schikken van de inhoud en de opmaak van onze sites, en omdat we hiermee computers of andere apparaten kunnen herkennen die reeds eerder onze sites bezochten. Cookies hebben verschillende functies, zoals het toestaan dat onze websites uw voorkeursinstellingen herinneren, het helpen bij het verbeteren van de bruikbaarheid en prestaties van onze sites, en uw ervaring bij het gebruik van onze sites.

Onze sites bevatten geen elektronische afbeeldingen die ‘webbakens’ (of soms ‘single-pixel gifs’) worden genoemd en waarmee het aantal gebruikers dat specifieke pagina’s heeft bezocht geteld kunnen worden. Wij vermelden hier wel dat cookies voorkomen in onze websites maar doen hiervan bij het openen van de sites geen expliciete melding, omdat er geen bewuste analyse op de gegevens wordt uitgevoerd. Voor de VKB worden de cookies vooral gebruikt voor een soepele gegevensoverdracht van de website-gegevens van en naar uw computer of andere web device.

Categorieën van cookies
Het cookietype dat kan worden gebruikt op sites van VKB, kan worden ondergebracht onder een van deze vier categorieën: Strikt noodzakelijk, Prestatie, Functionaliteit en profiel, en Advertentie.
1. Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn belangrijk, omdat u hiermee door onze sites kunt navigeren en de sitefuncties kunt gebruiken, zoals in verband met zoekopdrachten en het plaatsen van bestellingen. Zonder deze cookies kunnen diensten waarom u hebt gevraagd niet worden geleverd. Deze cookies verzamelen geen gegevens over u die kunnen worden gebruikt voor marketing of om te herinneren waar u op internet bent geweest. Een voorbeeld van een strikt noodzakelijke cookie is een ‘winkelwagencookie’, dat wordt gebruikt om de producten te herinneren die u wilt aanschaffen wanneer u producten toevoegt aan uw winkelwagen of doorgaat naar de bestelling.
2. Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u onze sites gebruikt, bijvoorbeeld, naar welke pagina’s u vaak gaat en of u foutmeldingen krijgt vanuit bepaalde pagina’s. Deze cookies verzamelen alleen anonieme gegevens die worden gebruikt om te verbeteren hoe onze sites werken.
Deze cookies worden niet gebruikt om online advertenties naar u te zenden. Zonder deze cookies kunnen we niet leren hoe onze sites presteren en relevante verbeteringen maken die uw browserervaring kunnen verbeteren. Voorbeelden van prestatiecookies die onze sites gebruiken zijn Google en Adobe Analytics (zie uitgebreidere behandeling hieronder).
3. Functionaliteit- en profielcookies
Onze sites kunnen met behulp van deze cookies gegevens bewaren die u verstrekt, zoals de taalvoor-keuren van uw site, en om technische gegevens te bewaren die nuttig zijn bij uw interactie met onze sites. Ze herinneren bijvoorbeeld uw gebruikers-ID en elementen van uw gebruikersprofiel. Ze zorgen er ook voor dat uw gebruikservaring van de sites en de marketingactiviteiten van VKB voor u relevant zijn. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waar u om hebt gevraagd, zoals het weergeven van een video of het reageren op een weblog. De gegevens die deze cookies verzamelen kunnen anoniem zijn en ze kunnen niet uw surfactiviteit op andere websites bijhouden.
Een website kan zonder deze cookies niet de keuzen herinneren die u eerder hebt gemaakt of uw surf-ervaring personaliseren. We gebruiken bijvoorbeeld een cookie om uw taalvoorkeuren te bewaren, waardoor we productzoekresultaten aan u kunnen bezorgen in de juiste taal, en we gebruiken een cookie om uw keuze te bewaren over de weergave van de scheidingspagina met cookie-informatie die we weergeven op onze sites. Dankzij deze cookie kunnen we uw keuze herinneren over de weergave van de banner met cookie-informatie wanneer u vervolgens dezelfde site bezoekt waar u uw keuze over de banner hebt gemaakt en andere VKB-sites met hetzelfde domein of hetzelfde domein op het hoogste niveau.
4. Advertentiecookies
Deze cookies kunnen worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze kunnen ook worden gebruikt om het aantal keer dat u een advertentie ziet te beperken en bovendien om te helpen bij het meten van de effectiviteit van de advertentiecampagne. Hoewel deze cookies uw bezoeken aan andere websites kunnen bijhouden, weten deze gewoonlijk niet wie u bent. Wij vermelden deze categorie van cookies omdat we u volledig willen informeren. De VKB maakt geen actief gebruik van advertentiecookies!

Uw cookievoorkeur instellen
U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt doorgaans uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren of om een melding te laten weergeven wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het voor u wellicht niet mogelijk om de functies van sites van VKB of andere websites die u bezoekt volledig te ervaren.

Ons gebruik van webanalyse
De VKB gebruikt gangbare webanalyses om bezoek aan onze sites bij te houden. Deze analyse wordt geleverd door Google Analytics. De gegevens die door de cookie over uw gebruik van onze sites worden gemaakt (waaronder uw IP-adres) zullen worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zullen deze gegevens gebruiken om uw gebruik van onze sites te evalueren, om rapportage samen te stellen over websiteactiviteit voor websitebeheerders en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren. Google zullen ook deze gegevens aan derden overdragen wanneer dit wordt vereist door wetgeving, of wanneer deze derden de gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die Google bezitten.

U kunt webanalyse uitschakelen door deze hulpmiddelen op uw computer te installeren:
Uitschakelkoppeling Google Analytics voor Google Analytics

Anti-bijhoudsignalen en soortgelijke mechanismen
Sommige webbrowsers verzenden anti-bijhoudsignalen naar de sites waarmee de gebruiker communiceert. Vanwege verschillen in hoe webbrowsers deze functie incorporeren en activeren, is het niet altijd helder dat gebruikers willen dat deze signalen worden verzonden of zelfs dat ze bewust zijn van deze signalen. Er is momenteel geen overeenstemming, ook onder leden van de leidende organisatie die internetstandaarden vaststelt, over wat websites moeten doen wanneer ze zulke signalen ontvangen. De VKB reageert momenteel niet op deze signalen. Als en wanneer een uiteindelijke standaard is gevestigd en geaccepteerd, dan zal VKB opnieuw beoordelen hoe op deze signalen moet worden gereageerd.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Met uitzondering van hetgeen hieronder is beschreven, zullen persoonlijke gegevens die we over u verzamelen met behulp van onze sites of die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons hebt niet zonder uw toestemming worden gedeeld buiten VKB. Het is ons beleid dat alle VKB afdelingen, leden, toezichthouders en personeel nooit zonder uw toestemming gegevens over u willekeurig wie dan ook mogen doorgeven.

Openbaarmaking aan serviceproviders 
De VKB heeft contracten met andere bedrijven om diensten namens ons te verlenen, zoals het beheren van websites, verzenden van gegevens, uitvoeren van enquêtes, verwerken van transacties, analyseren van onze sites en uitvoeren van bedrijfsanalyses en andere analyses ter verbetering van de kwaliteit van ons bedrijf, onze sites en VKB-producten of -diensten. We maken voor deze bedrijven alleen die onder-delen van uw persoonlijke gegevens beschikbaar die ze nodig hebben om die diensten effectief te leve-ren. Deze bedrijven en hun werknemers mogen de persoonlijke gegevens die ze van VKB ontvangen niet gebruiken voor andere doelen.

Openbaarmaking aan distributeurs
We kunnen bij het beantwoorden van een aanvraag die u hebt ingediend uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die onze producten distribueren. We verstrekken aan die bedrijven in deze gevallen alleen de elementen van uw persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om uw aanvraag te beantwoorden, en deze bedrijven en hun werknemers mogen de persoonlijke gegevens niet voor een ander doel gebruiken.

Openbaarmaking in verband met transacties
We kunnen in verband met bepaalde transacties sommige of alle persoonlijke gegevens van u openbaar maken aan financiële instituten, overheidsinstellingen en koeriersbedrijven of postbedrijven die betrokken zijn bij de realisatie van de transactie.

Openbaarmaking vanwege overige redenen 
We kunnen persoonlijke gegevens openbaar maken indien dit wordt vereist of toegestaan door wetgeving of indien we menen dat een dergelijke actie noodzakelijk is om aan wettelijke vereisten te voldoen of aan juridische actie mee te werken, om onze rechten of eigendommen te beschermen en beveiligen of, in urgente omstandigheden, om de persoonlijke veiligheid van een individu te beschermen.

Beveiliging

VKB is gebonden aan de bescherming van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken een verscheidenheid van beveiligingstechnologieën en -procedures om bij te dragen aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen niet-geautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We bewaren bijvoorbeeld de persoonlijke gegevens die u verstrekt op computersystemen en cloud servers met beperkte toegang die zijn geplaatst in faciliteiten met beperkte toegang. Bij sites waarop u aanmeldt is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord veilig is en dat deze gegevens niet aan anderen worden onthuld. Wanneer u surft op een site waar u bent aangemeld, of van een site naar een andere die hetzelfde aanmeldmechanisme gebruikt, controleren we uw identiteit middels een versleutelde cookie die op uw apparaat is geplaatst.

Uw persoonlijke gegevens nazien
U kunt in sommige gevallen persoonlijke gegevens nazien en corrigeren die door onze sites worden verstrekt door naar de pagina te gaan waarop u de gegevens hebt verstrekt. U kunt in alle gevallen een aanvraag indienen om uw persoonlijke gegevens die middels onze sites zijn verzameld of die u tijdens contact met ons hebt verstrekt na te zien en te corrigeren, of VKB vragen het gebruik van deze gegevens te beëindigen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die hieronder zijn weergegeven. We kunnen acties uitvoeren om uw identiteit te controleren voordat we toegang verschaffen tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ons helpen de nauwkeurigheid van uw gegevens te onderhouden door iedere wijziging van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te melden.

Instemming met internationale overdracht van persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die we verzamelen met behulp van onze sites of die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons hebt, kunnen worden verzonden naar de Verenigde Staten of een ander land waar onze leveranciers een vestiging hebben. Gegevens kunnen daar ook bewaard of verwerkt worden. Hoewel de wetgeving die persoonlijke gegevens beschermt in die landen kan verschillen van de wetgeving waar u woont, zullen we er redelijkerwijs voor zorgen dat uw privacy wordt beschermd in de lijn van de Europese wetgeving. Door onze websites te gebruiken of contact met ons op te nemen en uw gegevens aan ons te geven, stemt u in met de eventueel noodzakelijke overdracht van de gegevens buiten uw land.

Gegevens van kinderen
De VKB verzamelt niet bewust gegevens van kinderen en richt of stuurt haar sites ook niet naar kinderen.

Koppelingen naar andere sites
Onze sites kunnen koppelingen bevatten naar andere websites zoals VKB-distributeurs en gelieerde partners en adviseurs, professionele organisaties, overheidsorganisaties en publicaties. We koppelen ook naar externe leveranciers die online opleidingscurricula aanbieden, onderhouden en beheren. Hoewel we proberen om alleen naar websites te koppelen die onze hoge standaarden en respect voor privacy delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of privacypraktijken van andere websites.

Handhaving van deze privacyverklaring en contactgegevens

Als u vragen hebt betreffende deze verklaring of onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op met behulp van de onderstaande contactgegevens. We zullen spoedig op uw probleem antwoorden en streven ernaar een bevredigende oplossing te vinden.
E-mail:
secretariaat@kerkrentmeester.nl
Postadres:
Postbus 176 – 3300 AD Dordrecht

Wijziging van deze privacyverklaring
De VKB kan incidenteel deze privacyverklaring wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we de datum na ‘laatst bijgewerkt’ aan de boven- en onderzijde van de privacyverklaring wijzigen. Als we materiële wijzigingen implementeren in de wijze waarop we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en/of delen die we over u verzamelen met behulp van de sites, dan zullen we u hierover informeren door een e-mail te zenden naar het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt en/of door de wijzigingen prominent op onze sites te melden.

Laatst bijgewerkt: 14 augustus 2018.