De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gaat opnieuw open. Vanaf 20 mei 2024 is het mogelijk om een conceptaanvraag op te slaan in MijnRVO. De aanvraag kan ingediend worden vanaf 3 juni 2024.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is vastgesteld op €237,5 miljoen. Daarnaast wordt er eind april door het demissionaire kabinet besloten of de subsidie wordt verhoogd met €150 miljoen. Daarmee hopen we dat loting niet nodig is.

 

Publicatie gewijzigde regeling

De gewijzigde regeling DUMAVA is gepubliceerd in de Staatscourant.

De regeling is gewijzigd om maatschappelijk vastgoed sneller en efficiënter te verduurzamen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het wordt financieel aantrekkelijker om grotere duurzaamheidsstappen te maken.
  • Meer aanvragers kunnen subsidie ontvangen, omdat het maximale subsidiebedrag per aanvrager verlaagd is naar €1,5 miljoen.
  • 70% van het totale budget is bestemd voor integrale renovaties.
  • De officiële maatregelenlijst is aangepast. Het wordt bijvoorbeeld makkelijker om te investeren in energieopslag en de voorwaarden voor PV-panelen zijn aangescherpt.