Regelmatig bereiken ons vragen over het collectief van Energie voor Kerken. Energie voor Kerken wordt uitgevoerd door Hellemans Consultancy, die dit al vele jaren naar tevredenheid heeft ingevuld en collectief zo tegen een scherp tarief groene energie kon leveren. De participanten, dus de kerken, worden als opdrachtgever in het collectief vertegenwoordigd door drie leden uit het CIO-K (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, onderdeel kerkelijke gebouwen). In het CIO-K werken 31 kerkgenootschappen samen om de ontwikkelingen vanuit de overheid met elkaar te bespreken. Namens de Protestantse Kerk in Nederland is er een aantal vertegenwoordigers in het CIO-K, waaronder een vertegenwoordiger namens de VKB.

De afgelopen maanden hebben we als VKB het dossier rondom de energieprijzen en het collectief nauwlettend gevolgd. Daarin is ook de rol van Energie voor Kerken/Hellemans niet onopgemerkt gebleven. Met name de tijdige communicatie aan de participanten liet te wensen over. Achter de schermen is daarom ook door het CIO-K de nodige druk op Hellemans uitgeoefend om de ontwikkelingen beter te communiceren.

Naar aanleiding van die druk is er op 9 maart een uitgebreide sessie door Hellemans georganiseerd, waarin ze niet alleen communicatieve beterschap beloofden, maar ook de tarieven over 2023 en tevens de inkoopstrategie voor 2024 en 2025 hebben toegelicht. De afgelopen periode is wederom aangedrongen op het vasthouden van die verbeterde communicatie.

Helaas hebben we opnieuw moeten constateren dat Hellemans tot eind juni de ingeslagen weg niet heeft vervolgd. Opnieuw hebben we via het CIO-K gevraagd om de communicatie structureel te verbeteren. Hellemans heeft toegezegd dat zij dit gaan doen. We gaan dat uiteraard kritisch volgen.

Op inhoud is nu de leverancier voor 2024 en 2025 voor het collectief bekend, namelijk Greenchoice (zie ook dit nieuwbericht). Dat het aantal aanbieders die het collectief van Energie voor Kerken wilde overnemen in deze markt beperkt is, mag iedereen duidelijk zijn. We blijven uiteraard ook de inhoud, als de tarieven komende maanden bekend worden, via onze vertegenwoordiging in het CIO-K volgen en in Dordrecht krijgen we graag signalen over zaken die er spelen (of wanneer het toch aan duidelijkere communicatie ontbreekt).