Tijdens de laatste bestuursvergadering van de VKB op 25 november jongstleden in Nijkerk heeft de heer Cor de Raadt het voorzitterschap overgedragen aan de nieuwe voorzitter de heer Rik Buddenberg. Daarbij is aan de scheidende voorzitter de heer De Raadt het erelidmaatschap van de VKB toegekend. De heer De Raadt hoopt in de bijeenkomst van de Ledenraad die in maart 2021 staat geagendeerd nog afscheid te nemen van de ledenraadsleden.