Vandaag is het dankdag voor gewas en arbeid, een dag waarop we stilstaan bij alles wat God ons heeft gegeven en onze verantwoordelijkheid als rentmeesters van al het goede. Hoe gaan we gelovig om met de aarde? Hoe zorgen we dat onze omgang met de aarde theologisch verantwoord is? Het onderzoeksproject Grond van de Protestants Theologische Universiteit zoekt naar wetenschappelijke en concrete antwoorden op deze vragen. Om dit project mogelijk te maken, vraagt de PThU om financiële steun.

Rik Buddenberg (voorzitter) en Joost Schelling (directeur) van VKB Kerkrentmeesters bevelen dit project van harte aan:  “Kerkrentmeesters hebben op diverse manieren met grond van doen. Ze beheren en verpachten grond en kerkelijk vastgoed. Ze zijn verantwoordelijk voor de benodigde faciliteiten en middelen om gemeente van Jezus Christus te zijn én te blijven. In een tijd waarin duurzaamheid en grondgebruik, ook in de kerk, polariserend kunnen worden verstaan, juichen we als VKB Kerkrentmeesters toe dat de PThU het theologisch spreken over GROND de kerk in brengt, en tevens toepast op de dagelijkse praktijk van het kerkbeheer. Van harte ook uw (financiële) steun waard!”

Wil je meer weten, lees dan deze brief.