Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor de giften die kerkleden doen aan hun kerkelijke gemeenten. De giftenaftrek geldt vanaf 1 procent van het inkomen tot een maximum van 10 procent van het inkomen. Een belangrijke voorwaarde om gebruik te maken van de giftenaftrek is dat schriftelijk kan worden aangetoond dat de gift daadwerkelijk is overgemaakt aan de ANBI-organisatie. Wanneer een gever de gift rechtstreeks overmaakt aan de ANBI, is dat natuurlijk geen probleem. Dat gaat ook op wanneer collectebonnen of munten via de bankrekening worden voldaan. De laatste tijd wordt in kerken ook gebruik gemaakt van collecteapps waarbij de gift niet rechtstreeks op de rekening van de ANBI maar op een rekening van de aanbieder van de app wordt geboekt die het vervolgens door laat boeken op de ANBI rekening van de kerk al dan niet onder inhouding van de administratiekosten. Is dit ook toegestaan? Inderdaad wordt dit ook door de fiscus geaccepteerd als een aftrekbare gift voor de inkomstenbelasting. Wel is het noodzakelijk dat de gever via zijn afschrift kan aantonen wie de begunstigde van de gift is.