Goed doen en geld verdienen met een lege pastorie

Er is een nieuwe manier om goed te doen én geld te verdienen met een lege pastorie, of ander kerkelijk gebouw dat u beheert. U kunt uw gebouw namelijk voor enkele maanden tot een jaar verhuren via de Thuisgevers, voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zo helpen we statushouders aan een nieuw bestaan.

De landelijk werkende Thuisgevers is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Met overheidsfinanciering huisvesten zij statushouders in leegstaand maatschappelijk vastgoed door heel Nederland. Ook zorgen zij voor begeleiding door buddy’s.

De visie van de Thuisgevers is dat niemand zonder een thuis kan, ook al ben je hier tijdelijk. In Nederland verblijven veel mensen die huis en haard, om wat voor reden dan ook, achter hebben moeten laten. Ondanks de asielcrisis en de woningcrisis is het onze plicht zorg te dragen voor humane huisvesting.

Hoe werkt het?

  1. Vorm een werkgroepje en zoek contact met de lokale overheid. Ook uw gemeente heeft de verplichting om dit jaar een aantal statushouders te huisvesten. Veel gemeenten lopen daarmee achter.
  2. Bespreek met de gemeente de geschiktheid van de locatie, de gewenste periode en het aantal bewoners. Denk ook vast na over de begeleiding door vrijwillige buddy’s.
  3. Stel een samenwerkingsovereenkomst op en maak afspraken over de financiën. Via de Thuisgevers is een voorbeeldcontract beschikbaar.
  4. De burgerlijke gemeente vraagt de benodigde financiering aan bij het Rijk en het COA zorgt ervoor dat de statushouder van het azc verhuist naar het Thuisteef-initiatief.
  5. De burgerlijke gemeente zorgt voor de inburgering van de statushouder. Leerplichtige kinderen gaan naar school.

Vanuit de Thuisgevers kan een pionier of kwartiermaker aan uw initiatief worden gekoppeld. Zij helpen met kosteloos advies en praktische tips en bemiddelen ook bij gesprekken met de overheid.

Meer weten?

Neem contact op met de Thuisgevers via 06 – 2190 3658 voor een vrijblijvend gesprek of concrete verkenning van mogelijkheden. Ook kunnen zij u in contact brengen met kerken die al in zee zijn gegaan met de Thuisgevers.

Kijk voor meer informatie ook op de website van de Thuisgevers.