Mogen wij weer een beroep op u doen om een paar vragen te beantwoorden? Klik dan hier om deel te kunnen nemen aan het onderzoek inkomsten van gemeenten in coronatijd.

In april-mei vorig jaar hield de VKB een enquête onder haar leden naar de gevolgen van de corona-crisis voor hun gemeenten, financieel en anderszins. Een verheugend aantal van 444 kerkrentmeesters zond die enquête binnen een week ingevuld retour. Uit de resultaten kon worden opgemaakt dat kerkrentmeesters zich niet veel zorgen maakten over de ontwikkeling van de vrijwillige bijdragen (vooral via Kerkbalans) maar wel over de inkomsten van collecten en vooral (logischerwijze) over de inkomsten uit openstelling, verhuur en horeca-activiteiten (grafiek hieronder).

Ons bereikten, mede naar aanleiding van de publiciteit rond de Actie Kerkbalans 2021, vragen over de inkomsten van gemeenten in corona-tijd met de kennis van nu. Die kennis is ook van groot belang voor de beleidsmakers binnen de Protestantse Kerk in hun gesprekken met de overheid. Daarom voert de VKB nu een beperkt herhaalonderzoek uit.

Klik hier om naar het onderzoek te gaan