Brandverzekering voor de leden van de VKB

De brandverzekering voor VKB dekt niet alleen het risico van brand, maar bijvoorbeeld ook het risico van een explosie, blikseminslag en stormschade. De verzekering vergoedt de materiële schade aan gebouwen, aanstraalverlichting, grafmonumenten, urnenmuren en columbaria, bedrijfsuitrusting/ inventaris en goederen, inclusief orgels, audio- en videoapparatuur, antiek en overige zaken met een zeldzaamheidswaarde. Verder kan dekking geboden worden voor immateriële (gevolg) schade als exploitatiekosten dan wel bedrijfsschade en huurderving.

 

Wilt u meer informatie of een verzekering afsluiten?

Neem dan contact op met Mercer Marsh Benefits (Dimfie van Sundert) via
telefoonnummer 06 155 89 596 of per e-mail: info.vkb@mmc.com.

 

 

Disclaimer  –  Privacystatement