Ongevallenverzekering voor de leden van de VKB

De collectieve ongevallenverzekering is een verzekering voor predikanten en/of (vrijwillige) medewerkers. Met deze verzekering wordt er een bedrag uitgekeerd als de verzekerde overlijdt of blijvend invalide wordt door een ongeval.

Wie zijn verzekerd?

Er kan gekozen worden uit 2 ongevallenverzekeringen:

 • een verzekering ten behoeve van de ambtsdragers, functionarissen en/of personeel;
 • een verzekering ten behoeve van de vrijwilligers die geheel belangeloos werkzaamheden verrichten binnen de kerkgemeenschap.

Wat is verzekerd?

 • een uitkering als een verzekerde overlijdt ten gevolge van ongeval;
 • een uitkering als een verzekerde geheel of gedeeltelijk blijvend invalide wordt.

De dekking voor de predikanten/functionarissen en/of personeel

U kunt kiezen uit 3 combinaties van verzekerde bedragen en deze geldt voor alle verzekerden onder deze groep:

Optie 1

 • Uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval € 25.000
 • Uitkering bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval € 75.000

Optie 2

 • Uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval € 50.000
 • Uitkering bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval € 100.000

Optie 3

 • Uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval € 75.000
 • Uitkering bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval € 150.000

Dekking voor vrijwilligers

U kunt kiezen uit 3 combinaties van verzekerde bedragen en deze geldt voor alle verzekerden onder deze groep:|

Optie 1

 • Uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval € 12.500
 • Uitkering bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval €25.000

Optie 2

 • Uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval € 25.000
 • Uitkering bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval €35.000

Optie 3

 • Uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval € 50.000
 • Uitkering bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval €75.000

 

Documenten:

> Schade aangifteformulier

> Polisvoorwaarden

Wilt u meer informatie of deze verzekering afsluiten?

Neem dan contact op met Mercer Marsh Benefits (Chung Luong) via
telefoonnummer 06 255 13 575 of per e-mail: info.vkb@mmc.com.

 

 

Disclaimer  –  Privacystatement