WEGAS-verzekering voor de leden van de VKB

Als werkgever kunt u worden aangesproken voor schade die vrijwilligers lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens werktijd. Claims voor letselschade en inkomstenderving kunnen zeer omvangrijk zijn. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt voor schades die zijn ontstaan tijdens het gebruik van een motorrijtuig geen dekking en een ongevallenverzekering biedt uitsluitend dekking voor schade als gevolg van blijvende invaliditeit of overlijden.

De WEGAS-verzekering

De WEGAS-verzekering biedt een dekking die specifiek is afgestemd op de schades die werknemers en andere ondergeschikten kunnen lijden tijdens verkeersdeelname in de uitoefening van de werkzaamheden.

Deze verzekering kan uitgebreid worden met een dekking voor schade die buiten de verkeerssfeer plaatsvinden, zoals een uitje met de Kerkelijke gemeente. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die niet (volledig) door de zorgverzekering wordt vergoed, inkomstenderving en schade aan kleding en sierraden.

Voordelen van de WEGAS-verzekering

  • verzekerd bedrag € 2.500.000 per gebeurtenis
  • dekking voor zaak- en letselschade
  • standaard werelddekking
  • werknemers, vrijwilligers en bestuursleden zijn standaard meeverzekerd
  • eenvoudige premieberekening op basis van het aantal predikantsplaatsen
  • gering eigen risico van € 250 per gebeurtenis

Documenten:

> Polisvoorwaarden

> Schade aangifteformulier

Wilt u meer informatie of deze verzekering afsluiten?

Neem dan contact op met Mercer Marsh Benefits (Dimfie van Sundert)
via telefoonnummer 010 40 60 520 of per e-mail: info.vkb@mmc.com.

 

 

Disclaimer  –  Privacystatement