Waar gaat dit onderwerp over?​

Vele oude kerktorens zijn eigendom van de burgerlijke gemeente. Deze situatie dateert nog uit 1798 toen door een wet van Napoleon de eigendom van bijna alle kerktorens aan de burgerlijke gemeente is toegewezen. Bij een dergelijke eigendomssituatie is ook de burgerlijke gemeente als eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud. 

Aan de VKB is een adviseur gelieerd die gespecialiseerd is in ‘kerktorens’. Hij kan advies uitbrengen in situaties waar bijvoorbeeld de eigendomssituatie ter discussie wordt gesteld. Neem contact met ons op als het nodig is. 

Ook de Stichtingen voor Behoud Kerkelijke Gebouwen, die verwant zijn aan de VKB, kunnen u wellicht van dienst zijn.    

 

Belangrijke vragen om je als college bij dit item te stellen

  • Is onze kerktoren van de kerk of van de burgerlijke gemeente?
  • Wie betaalt het onderhoud van de kerktoren?
  • Wie kan de onderhoudstoestand van de kerktoren bepalen?
     

Wat moet je als kerkrentmeester doen/weten?

Van belang is om te weten wie de eigenaar is van de kerktoren. Bij monumentale oude kerken is dat meestal de burgerlijke gemeente (zie het onderstaande artikel over kerktorens). Doorgaans is dat ook degene die het onderhoud van de toren bekostigt. Als dat niet duidelijk is, kunt u daar navraag naar doen bij de burgerlijke gemeente. Wanneer dit niets oplevert en u twijfelt over het eigenaarschap, kunnen we als VKB onze kerktorenadviseur raadplegen. 

 

Meer weten?

 

Hulp van VKB partners nodig?

Laatste update: 12 januari 2024