1. Waar denkt u dat mensen het liefst aan doneren? Geef een rapportcijfer van 1 tot 10 waarbij 1 = onwaarschijnlijk en 10 = heel waarschijnlijk. Het is toegestaan om aan verschillende doelen hetzelfde rapportcijfer te geven.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
2. Welke methode van geldwerving is volgens u het meest effectief? Geef een rapportcijfer van 1 tot 10 aan onderstaande methoden, waarbij 1 = minst effectief en 10 = meest effectief.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
3. Welke vraag brengt volgens u het meeste geld op?
4. Wat is er volgens u nodig om Nederlanders bereid te krijgen substantieel meer aan hun kerk bij te dragen? Geef een rapportcijfer van 1 tot 10 waarbij 1 = minst effectief en 10 = meest effectief.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
Please enter a number from 1 to 10.
5. Van welke organisaties verwacht u ondersteuning bij de plaatselijke geldwerving?
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer VKB
Raad voor de Plaatselijke Geldwerving RPG
Interkerkelijke Commissie Geldwerving ICG
Stichting Kerkelijk Geldbeheer SKG
Kantoor der Kerkelijke Administratie KKA
Commerciële aanbieders