Afgelopen jaar werd er in de Generale Synode van onze kerk een belangwekkende nota besproken over ‘het kerkgebouw’. Wat is nu een protestantse visie op het kerkgebouw anno 2022? In de totstandkoming van deze nota heeft de VKB een substantieel aandeel gehad. De bedoeling is dat deze nota in onze gemeenten, kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters besproken zal worden aankomend jaar. Zeer aanbevolen! De Dienstenorganisatie van onze kerk heeft bij de nota een gesprekshandleiding gemaakt.

Speelruimte-gezocht-nota

Speelruimte-gezocht-gesprekshandreiking