Tijden veranderen, ook bij de VKB. Per vandaag – donderdag 22 september 2022 – verandert onze naam van Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer naar VKB Kerkrentmeesters. Ook nemen we een nieuwe huisstijl in gebruik. Naam en stijl komen niet zomaar uit de lucht vallen, maar vertolken onze nieuwe koers waarin we onze vereniging meer als community (netwerk) willen laten functioneren.

Deze nieuwe richting ontstond tijdens de coronaperiode, toen er veel animo onder kerkrentmeesters bleek voor de online webinars die de VKB tijdens de lockdowns organiseerde. Directeur Jos Aarnoudse licht toe: “Samen met het bestuur dachten we sowieso al na over de inzet van sociale media. Daar deden we tot voor kort niets mee, terwijl veel kerkrentmeesters allang gewend zijn hun informatie en communicatie digitaal te vinden en te organiseren. We zijn toen met kerkrentmeesters gaan praten en begrepen dat we beter moesten gaan aansluiten bij de individuele behoeften van kerkrentmeesters. Zeker de jongere generaties – maar zij niet alleen trouwens – zijn door het internetgebruik gewend snel informatie en contact te vinden.”

Dialoog via de app

Bij de nieuwe koerswijziging heeft VKB Kerkrentmeesters zich laten inspireren door ‘Vereniging 3.0’, waarin de nadruk ligt op dialoog. Er is dan ook een nieuwe app: VKB, waarin leden in een veilige omgeving digitaal met elkaar verbonden worden. Zo faciliteert de VKB onderling contact en onderlinge inspiratie. Jos Aarnoudse: “We hopen dat via de app meer kruisbestuiving binnen de vereniging gaat ontstaan: dat kerkrentmeesters uit verschillende colleges en regio’s elkaar weten te vinden op thematiek of expertise. Hoe mooi is het als je met een vraag direct bij een collega kerkrentmeester terecht kunt? Met de app sluiten we aan bij een groeiende behoefte aan korte, snelle lijntjes en meer op maat toegespitste ondersteuning vóór en dóór leden.

Luisterend collectieve wijsheid benutten

Naast de app is ook de podcastserie ‘Collectieve Wijsheid’ nieuw. In een reeks van voorlopig zes afleveringen worden kerkrentmeesters bijgepraat over actuele thema’s. Tot voor kort lag het accent in de communicatie traditiegetrouw op ‘het woord’; er werd veel via teksten en artikelen gecommuniceerd. En hoewel Kerkbeheer – ook in nieuwe jas – een belangrijk communicatiemiddel blijft, gaat de VKB met een podcast kerkrentmeesters ook op een andere manier inspireren: tijdens bijvoorbeeld een ommetje met de VKB in je oor bijgepraat worden over pionieren – het eerste onderwerp dat aan bod komt.

Nieuwe naam en nieuwe stijl

De nieuwe naam ‘VKB Kerkrentmeesters’ dekt de lading van de nieuwe koers goed, net als de nieuwe visuele stijl. Het gevarieerde kleurenpalet en de skyline vertolken de diversiteit van de leden. Juist die diversiteit vormt de kracht van de VKB. Jong / oud, ervaren / startend, gespecialiseerd / allrounder – ieder voert de vrijwilligersfunctie van kerkrentmeester op zijn/haar eigen manier uit. En juist die veelkleurigheid maakt het interessant om elkaar te helpen bij het uitoefenen van dit ‘ambt’. De nieuwe payoff ‘Samen sterk voor de kerk” onderstreept deze gedachte.

Tot slot goed om te noemen dat niet alles vanaf nu anders zal zijn. Er wordt weliswaar een nieuwe weg ingeslagen, maar die ligt niet vast. Het is een zoekend pad, waarin we ook alle leden oproepen hun ideeën en feedback met ons te delen (dat kan dus vanaf vandaag gemakkelijk en snel in de app). De nieuwe directeur, Joost Schelling, die in november Jos Aarnoudse opvolgt, zal de nieuwe koers samen met het bestuur verder gaan brengen en ongetwijfeld gaan bijsturen. Daarbij willen medewerkers en bestuur het goede wat er is blijven koesteren: de vergaderingen, de bijeenkomsten, Kerkbeheer, de kennisbank, de advieslijn, de samenwerking met partners én natuurlijk de online webinars.

Doet u mee? Download de app op uw telefoon door de QR-code te scannen en registreer eenmalig. Zo houden we de app veilig en beschermd.

Leest u dit op uw telefoon? Klik hier voor Android store en hier voor de Apple store.