Recent is er een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen die ook voor kerkelijke gemeenten die willen verduurzamen aantrekkelijk is: de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed.

De regeling geeft subsidie als het gaat om verduurzamingsmaatregelen, de advieskosten die daarvoor benodigd zijn en de kosten voor een energielabel. De verstrekking van de subsidie is eenmalig. Voorwaarde is wel dat het maatschappelijk vastgoed waarvoor een aanvraag wordt ingediend gebouwd is voor 2012. Voor gebouwen van jongere datum is er de voorwaarde dat het vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting. Voor diverse soorten van verduurzamingsmaatregelen wordt subsidie verstrekt. Ook zaken die te maken hebben met de verbetering van de ventilatie kunnen worden opgevoerd.

Binnen de nieuwe regeling is in totaal € 150 miljoen beschikbaar. De aanvraagperiode loopt van 3 oktober 2022 tot en met 31 december 2023. Voor meer informatie over de regeling zie de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend nederland (RVO).

Op 13 september a.s. wordt ’s middags een webinar georganiseerd waarin speciaal aandacht wordt gegeven aan de subsidieregeling. Aanmelden hiervoor kan via de website van de RVO.