In veel kerken is de Actie Kerkbalans gehouden en ook grotendeels achter de rug. De Raad voor de Plaatselijke Geldwerving (RPG) neemt graag kennis van hoe de Actie Kerkbalans bij u verlopen is. Namens de RPG voert VKB Kerkrentmeesters dit onderzoek uit.

De RPG is er om de plaatselijke gemeenten te ondersteunen bij de Actie Kerkbalans en bij andere geldwervingsacties voor de instandhouding van uw kerk. Dat kan pas goed als wij ook over lokale informatie beschikken en weten hoe we u nog beter kunnen ondersteunen. Daarom willen we je vragen het vragenformulier in te vullen. Dit kan tot 10 maart aanstaande. Lees voor meer informatie de brief van de RPG aan de colleges van kerkrentmeesters.

We willen je alvast hartelijk danken voor je medewerking!

> Ga naar de vragenlijst