Ontwikkeling VKB Afdelingen

De transitie naar een netwerkteam in de regio

 

Via Kerkbeheer word je regelmatig geïnformeerd over de stappen die zijn en worden gezet om te komen tot een nieuwe opzet van de afdelingen (regio’s). De belangrijkste oorzaken waardoor de huidige structuur onder druk staat is de afnemende bestuurskracht, Er zijn veel vacatures in de besturen en die zien we richting toekomst alleen maar toenemen. Ook de belangstelling voor de regionale bijeenkomsten zien we in verschillende plaatsen afnemen, onder andere door de toename van de digitale bijeenkomsten. Om die reden bereiden we ons voor over te gaan tot landelijk elf netwerkteams (niveau classis) waarin circa 10 mensen participeren samen met een teamleider. Er is dan geen sprake meer van een afdelingsbestuur. Twee van hen worden afgevaardigd naar de ledenraad. Het netwerkteam staat in nauwe verbinding met het bureau in Dordrecht. Hun belangrijkste taak is in verbinding te zijn met hun achterban, proactief en reactief. Hierdoor willen we als VKB meer zichtbaar zijn voor onze leden en sneller anticiperen op de individuele – en regionale behoeften van de colleges van kerkrentmeesters.

 

Wat betekent dit concreet?

  • De formele structuur wijzigt. Het afdelingsbestuur gaat verdwijnen en daarmee ook de noodzaak tot een algemene ledenvergadering per afdeling.
  • In overgang naar de nieuwe structuur wordt per afdeling bekeken hoe het voorbije boekjaar van de afdeling naar de leden toe netjes wordt verantwoord.
  • Er worden elf netwerkteams geformeerd, elk met een teamleider.
  • De beoogde teamleden zijn vooral de oren en ogen in hun regio met als doel tijdig zicht hebben op ontwikkelingen en vraagstukken.
  • Gezien de huidige en toekomstige vacatures starten we de werving om de teams waar nodig te completeren.
  • Periodiek komt er telefonisch contact vanuit de teamleden met de leden in hun regio.
  • Periodiek initiëren we een contact met de classis(predikant).
  • Minimaal eenmaal per jaar organiseren we een fysieke bijeenkomst met een actueel thema. Afhankelijk van de behoeften organiseren we eveneens regionale bijeenkomsten.
  • Regelmatig organiseren we digitale bijeenkomsten en trainingen, dat kan op landelijk niveau, maar ook regionaal als daar specifieke thema’s spelen.

Heb je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen? Of heb je belangstelling te participeren in het (nieuw in te richten) netwerkteam? Neem dan contact op met een van de bestuursleden in jouw regio of met het bureau in Dordrecht (info@kerkrentmeester.nl).