Kerkelijke gemeenten hebben steeds vaker moeite met het storten van collectegeld. Steeds minder banken bieden een mogelijkheid om collectegeld af te storten en daarbij nemen de kosten voor contante stortingen enorm toe. Mede doordat het aantal kerkgangers door de coronamaatregelen afneemt zijn kerken overgegaan op alternatieve manieren om te collecteren. Dat kan door het gebruik van collecteapps of door het gebruik van een QR-code waardoor gemeenteleden gemakkelijk op digitale wijze hun collectegeld kunnen overmaken. Andere kerkelijk gemeenten hebben een deal gemaakt met de plaatselijke middenstanders om het muntgeld te kunnen omwisselen.

Zie verder een artikel in het Reformatorisch Dagblad dat aan dit onderwerp is gewijd.