De Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) is recent gewijzigd. Eén belangrijke wijziging is dat na de evaluatie van de regeling ook is besloten om kerkelijke dienstwoningen in kerkelijk gebruik zoals pastorieën en kosterswoningen in de regeling op te nemen. Daarnaast wordt aanvullend subsidie verstrekt voor de uitvoering van een verduurzamingsonderzoek voor monumentale gebouwen.  Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 februari en 31 maart. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht op de website van de RCE.