Het moderamen van de Protestantse Kerk stemt van harte in met het advies van het CIO n.a.v. het opheffen van de beperkingen inzake het coronavirus. Voor kerkdiensten vervalt de verplichte afstandsregel van anderhalve meter. Wanneer dit in het kerkgebouw mogelijk is, verdient het overweging om deel van de zitplaatsen op 1,5 meter te blijven aanbieden. Lees hier het CIO advies.

Voor komende zondag 20 februari a.s. gelden nog de huidige maatregelen.