Rechtsbijstandverzekering via VKB/Mercer Marsh Benefits

Binnen het verzekeringscollectief van VKB Kerkrentmeesters is het mogelijk om rechtsbijstand te verzekeren. Heeft uw gemeente deze dekking niet en bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u een kijkje nemen op de VKB-website.

Voor de verzekerden die rechtsbijstand hebben verzekerd, willen wij graag een aantal onderwerpen onder de aandacht brengen, waaronder de verzekering van de diaconie en verhuur van kerkelijke panden.

Onze doorlopende gesprekken met verzekeraars om de verzekeringsdekking te optimaliseren aan de activiteiten van kerkelijke instellingen heeft per 1 januari 2022 ertoe geleid dat diaconieën niet zelf een rechtsbijstandverzekering hoeven te sluiten als de kerkelijke gemeente waartoe zij horen ook een rechtsbijstandverzekering binnen het collectief heeft.

Per genoemde datum is de dekking uitgebreid en is de diaconie automatisch meeverzekerd onder de polis van de kerkelijke gemeente. Dat houdt in dat de rechtsbijstandverzekering in de polis waarvan de diaconie verzekeringnemer is, kan worden beëindigd. Indien uw diaconie deze verzekering wenst te beëindigen, kunnen zij dat aan ons doorgeven via info.VKB@marsh.com. Vanzelfsprekend kunt u ook de verzekering aanhouden.

De dekking is ook verruimd voor geschillen omtrent verhuur van kerkelijke panden. Dit was voorheen niet verzekerd. Per 1 januari 2022 zijn automatisch verzekerd geschillen met betrekking tot verhuur van de:

  • pastorie aan de predikant/voorganger die in dienst is van de kerk;
  • eigen ruimtes van de in gebruik zijnde kerk.

Echter, voor alle andere situaties van verhuur van onroerend goed, zoals verhuur van de pastorie aan derden en verhuur van overig onroerend goed, biedt de rechtsbijstandverzekering geen standaard dekking. Het is wel mogelijk verhuur van overige panden mee te verzekeren als het model huurvoorwaarden VKB op de verhuur van toepassing is. Geschillen over de incassering van huurpenningen blijven uitgesloten en zijn niet verzekerd.

Bovenstaande kunt u terugvinden in de Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie VKB 01-2022 die per 1 januari 2022 van toepassing zijn op de rechtsbijstandverzekering.