In februari 2023 voerde VKB Kerkrentmeesters (in opdracht van de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving, RPG) een inventariserende uitvraag over de eerste resultaten van de Actie Kerkbalans 2023 uit. Kerken kennen vaak haar eigen trend(s) maar vinden het plezierig om deze te kunnen staven aan een landelijke of regionale trend. Het onderzoek betreft een steekproef en geeft een eerste beeld, maar geen uitgebreide analyse van het geefgedrag en ook niet van de definitieve opbrengst van dit jaar, maar een stand van zaken op het moment van invullen. In veel kerken is de ‘grote bulk’ van gegevens wel binnen, maar de praktijk leert dat er nog tot de zomer binnendruppelen.

En pas bij effectuering van de toezegging kun je echt iets zeggen over de daadwerkelijke opbrengst van deze Actie Kerkbalans. Dat is in de regel pas bij het sluiten van het boekjaar 2023 en komt dan zichtbaar terug in de jaarrekening 2023. Kortom: het daadwerkelijke resultaat van deze Actie Kerkbalans 2023 is dus pas medio 2024 te bepalen.

De respons op de vragenlijst lag op 251 geldige vragenlijsten van gemeenten behorende bij de Protestantse Kerk in Nederland (een respons van 16,73%). De verschillen tussen de begroting 2023, de toezeggingen voor 2023 en de realisatie over 2022 zijn erg klein.

Per pastorale eenheid (PE, kerkelijk adres) wordt er gemiddeld voor 2023 €220,- toegezegd, maar dat bedrag kan dus nog zeker een aantal euro’s oplopen, waardoor de uitkomst rondom hetzelfde bedrag als in 2022 zal liggen. Dit is ook terug te zien in de bij dit onderzoek horende infographic.

De belangrijkste waarschuwing zit hier wel in dat in ditzelfde jaar de kosten in de kerk behoorlijk zijn toegenomen als gevolg van de energiecrisis en de toegenomen inflatie.

Dit alles vraagt van colleges om ook na deze actie werk te blijven maken van hun geldwerving. Het nummer van Kerkbeheer (nummer 2, april 2023) is daarom geheel gewijd aan de aanvullende acties rondom geldwerving, inclusief een praatplaat om de eigen cijfers van de Actie Kerkbalans 2023 te vergelijken met deze steekproef en de actie te evalueren.

Uit de vragenlijsten zijn de volgende resultaten over de opbrengst aan toezeggingen voor 2023 te herleiden:

Opbrengsten Actie Kerkbalans 2022  Bedrag  Bandbreedte reacties 
Gemiddelde opbrengst over 2022 

(daadwerkelijk ontvangen in 2022) 

€154.441,-  €8.453,- tot €1.065.000,- 
Gemiddelde bijdrage AKB 2022 per PE  €224,-  €57,- tot €714,-  
Gemiddelde bijdrage AKB 2022 per lid  €134,-  €36,- tot €400,- 

 

Begroting Actie Kerkbalans 2023  Bedrag  Bandbreedte reacties 
Gemiddelde begroting voor 2023  €153.740,-  €8.600,- tot €1.107.000,- 
Gemiddelde bijdrage AKB 2023 per PE  €222,-  €57,- tot €546,-  
Gemiddelde bijdrage AKB 2023 per lid  €133,-  €36,- tot €390,- 

 

Begroting Actie Kerkbalans 2023  Bedrag  Bandbreedte reacties 
Gemiddelde begroting voor 2023  €153.740,-  €8.600,- tot €1.107.000,- 
Gemiddelde bijdrage AKB 2023 per PE  €222,-  €57,- tot €546,-  
Gemiddelde bijdrage AKB 2023 per lid  €133,-  €36,- tot €390,- 

 

De onderzoeksgegevens worden gedeeld met de deelnemende gemeenten via de secretaris van hun college van kerkrentmeesters en de bij ons bekende adressen voor de Actie Kerkbalans. Wie het onderzoek ook nog wil ontvangen, kan het via info@kerkrentmeester.nl bij ons opvragen.