Onderzoek VKB Kerkrentmeesters: Veel kerkgangers deze winter in de kou

Resultaten onderzoek Kerk & Energie onder kerkrentmeesters binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

 

Dordrecht, 20 januari 2023 – De stijgende energiekosten gaan niet aan de kerkdeuren voorbij. Liefst 95% van de kerken binnen de Protestantse Kerk in Nederland geeft aan daarvoor energiebesparende maatregelen in haar gebouwen te hebben doorgevoerd. 4 op de 5 van hen doen dat door de verwarming lager of zelfs helemaal uit te zetten. Dit blijkt onderzoek van VKB Kerkrentmeesters onder haar achterban. Wat opvalt is dat onder deze groep respondenten nauwelijks diensten worden geschrapt. Wel wordt er slimmer met de gebouwen omgegaan, en ook meer met andere wijken of kerken samengewerkt.

In december 2022 heeft VKB Kerkrentmeesters onderzoek gedaan naar het energiegebruik in de kerk. Bijna 250 kerkrentmeesters (17,4%) vulden de vragenlijst in. In dit onderzoek is gevraagd naar de huidige maatregelen rondom besparing en verduurzaming in de (kerk)gebouwen en naar de financiële impact van de stijgende energiekosten op de begroting 2023. In bijna alle kerkgebouwen leidt dat dus deze winter tot aanpassingen en/of besparingen.

Een ander opvallend aspect uit het onderzoek is dat 10% nog voor de winter versneld de verduurzamingsplannen blijkt te hebben doorgevoerd. Bijna 60% (verdeeld over 2022 en 2023) heeft een duurzaamheidsadvies aangevraagd. Bij het uitvragen van de verduurzamingsplannen valt het op dat veel kerken bij die verduurzaming denken aan het aanbrengen van zonnepanelen (49%). Ook zijn de meeste kerken al over op LED-verlichting. Ondanks de beweging tot verduurzamen geeft zo’n 20% aan daarvoor nu geen plannen te hebben. Het merendeel geeft in de toelichting aan dat het gebouw zich hier onvoldoende voor leent of dat de eisen rond de monumentale status van het gebouw dit niet mogelijk maken.

Tot slot is er gevraagd naar de verwachting van de financiële impact op de begroting van 2023. 136 kerkrentmeesters hebben hun gegevens over 2022 en 2023 vergeleken. Wat opvalt zijn de grote verschillen tussen de kerken als gevolg van diverse energiecontracten (variabel, vast en aflopend deze winter). Een paar kerken verwacht als gevolg van haar verduurzaming weinig meer kosten te zullen maken. Maar het grootste deel ziet bij onveranderd stookbeleid de kosten met zo’n 100-200% toenemen, een enkeling met liefst 483%.

Het is duidelijk dat de kerkganger deze winter voor deze hogere energiekosten een prijs betaalt. Ze zal soms voor een gesloten deur van de vertrouwde vierplek staan en vooral er kouder bij komen te zitten. Ook is de verwachting dat kerken een extra appel zullen doen om financieel hierin bij te dragen. Met het oog op de volgende winter verwacht VKB Kerkrentmeesters dat dit voorjaar veel kerken toch nog plannen zullen maken voor de volgende winter. VKB Kerkrentmeesters zal voor hen klaar staan om hen hierin met advies en met een brede kring van partners en de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland hen daarbij te helpen. Meer informatie hierover en over het gehouden onderzoek is te vinden op www.kerkrentmeester.nl/kerk-en-energie.

 

> Lees hier het volledige onderzoeksverslag