Welkom bij VKB Kerkrentmeesters. Als kerkrentmeester houd je je bezig met de middelen van en voor jouw kerk. Misschien zorg je voor een kloppende jaarrekening, houd je je bezig met onderhoud van – of investeringen aan – het kerkgebouw of ben je de arbeidsovereenkomst met de koster aan het actualiseren. Wat je ook doet: waarschijnlijk is er elders in het land iemand met precies hetzelfde bezig (geweest). Bij de VKB vinden jullie elkaar. Om ervaringen en tips uit te wisselen, door vragen te stellen of te beantwoorden. Om elkaar te helpen, zodat niet ieder voor zich het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Waarom we dat belangrijk vinden en hoe we dat doen? Dat lees je hieronder. Want als je weet waar VKB Kerkrentmeesters voor staat en wat de vereniging beoogt, kun je daar ook actief jouw bijdrage aan leveren. Dat is in ieder geval hoe we graag samenwerken: gelijkwaardig, jou ondersteunend, maar ook van jou lerend, om zo elkaar te inspireren. Voel je meer dan welkom om jouw kennis, ervaring en expertise ruim te delen met andere kerkrentmeesters. Zo staan we samen sterk voor de kerk.

Nieuwe koers met de vereniging als community

Tijden veranderen, ook bij de VKB. In het najaar van 2022 veranderde onze naam van Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer naar VKB Kerkrentmeesters. Ook namen we een nieuwe huisstijl in gebruik.

Naam en stijl komen niet zomaar uit de lucht vallen, maar ze vertolken onze nieuwe koers waarin we onze vereniging meer als community (netwerk) willen laten functioneren.

Deze nieuwe richting ontstond tijdens de coronaperiode, toen er veel animo onder kerkrentmeesters bleek voor de online webinars die de VKB tijdens de lockdowns organiseerde. Veel kerkrentmeesters waren allang gewend hun informatie en communicatie digitaal te vinden en te organiseren. Wij moesten beter gaan aansluiten bij die individuele behoeften van kerkrentmeesters.

Dialoog via de app

Bij de nieuwe koerswijziging heeft VKB Kerkrentmeesters zich laten inspireren door ‘Vereniging 3.0’, waarin de nadruk ligt op dialoog. Er is dan ook een nieuwe app: VKB, waarin leden in een veilige omgeving digitaal met elkaar verbonden worden. Zo faciliteert de VKB onderling contact en onderlinge inspiratie. We hopen dat via de app meer kruisbestuiving binnen de vereniging gaat ontstaan: dat kerkrentmeesters uit verschillende colleges en regio’s elkaar weten te vinden op thematiek of expertise. Hoe mooi is het als je met een vraag direct bij een collega kerkrentmeester terecht kunt? Met de app sluiten we aan bij een groeiende behoefte aan korte, snelle lijntjes en meer op maat toegespitste ondersteuning vóór en dóór leden.

Luisterend collectieve wijsheid benutten

Naast de app is ook de podcastserie ‘Collectieve Wijsheid’ nieuw. In de afleveringen worden kerkrentmeesters bijgepraat over actuele thema’s. Tot voor kort lag het accent in de communicatie traditiegetrouw op ‘het woord’; er werd veel via teksten en artikelen gecommuniceerd. En hoewel Kerkbeheer – ook in nieuwe jas – een belangrijk communicatiemiddel blijft, gaat de VKB met een podcast kerkrentmeesters ook op een andere manier inspireren: tijdens bijvoorbeeld een ommetje met de VKB in je oor bijgepraat worden over pionieren, of de verduurzaming van het kerkgebouw.

Nieuwe naam en nieuwe stijl

De nieuwe naam ‘VKB Kerkrentmeesters’ dekt de lading van de nieuwe koers goed, net als de nieuwe visuele stijl. Het gevarieerde kleurenpalet en de skyline vertolken de diversiteit van de leden. Juist die diversiteit vormt de kracht van de VKB. Jong / oud, ervaren / startend, gespecialiseerd / allrounder – ieder voert de vrijwilligersfunctie van kerkrentmeester op zijn/haar eigen manier uit. En juist die veelkleurigheid maakt het interessant om elkaar te helpen bij het uitoefenen van dit ‘ambt’. De nieuwe payoff “Samen sterk voor de kerk” onderstreept deze gedachte.

Tot slot goed om te noemen dat niet alles anders zal zijn. Er is weliswaar een nieuwe weg ingeslagen, maar die ligt niet vast. Het is een zoekend pad, waarin we ook alle leden oproepen hun ideeën en feedback met ons te delen. De nieuwe directeur, Joost Schelling, die in november Jos Aarnoudse is opgevolgd, zal de nieuwe koers samen met het bestuur verder gaan brengen en ongetwijfeld gaan bijsturen. Daarbij willen medewerkers en bestuur het goede wat er is blijven koesteren: de vergaderingen, de bijeenkomsten, Kerkbeheer, de kennisbank, de advieslijn, de samenwerking met partners én natuurlijk de online webinars.

Je leest meer over wie wij zijn en wat we doen in ons merkboekje.