Korte info:

In nagenoeg elke regio van Nederland is een SBKG (Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen) actief. Voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland werkt SKGB Noord-Nederland. Voor Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht werkt SBKG Midden- en Oost-Nederland. Voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg werkt SBKG Zuid-Nederland.

Dat betekent dat er vier SBKG’en in staat zijn op het gebied van kerkelijke gebouwen plaatselijke gemeenten te adviseren en te begeleiden. De Stichtingen zijn allen opgericht vanuit provinciale kerkelijke organen met als doel kerkbesturen bij te staan in hun beheerstaken met betrekking tot de kerkgebouwen, de orgels en het kerkelijk meubilair.

Voor meer informatie en contactgegevens van deze onderscheiden SBKG’en zie hier