Kerkbeheerders hebben ons de vraag gesteld hoe ze de komende wintertijd door kunnen komen nu de energietarieven (gas en elektra) drastisch zijn gestegen. Dit probleem geldt dan met name voor kerken die op gas verwarmen en dat zullen de meeste kerken zijn. Zolang de energietarieven niet dalen zullen kerken hiervoor zelf op korte termijn een oplossing moeten vinden. Dit geldt niet alleen voor kerken maar ook voor andere sectoren zoals sportverenigingen, zwembaden en de cultuursector. Kerken hebben hierin zoals zo vaak het geval is geen uitzonderingspositie.

Dat betekent op korte termijn dat moet worden gekeken of er in de uitgavenkant kan worden gesnoeid zodat de energienota niet een te groot gat in de begroting gaat slaan. Daarbij kan ook praktisch worden gedacht aan het combineren van kerkdiensten in één gebouw wanneer de temperatuur in de winter daalt. Er zijn ook kerken die ervoor kiezen om de thermostaat een paar graden lager te zetten. Voor kerken met verhuuractiviteiten is het redelijk dat de verhuurtarieven worden aangepast, zodat de kosten van de kerkverwarming kunnen worden goedgemaakt. De vraag is alleen of dit alles écht een oplossing biedt.

In ieder geval is het nu noodzakelijk om als kerkelijke gemeente snel aan de slag te gaan met maatregelen om de gebouwen te verduurzamen desnoods als het kan met eigen middelen. Speciaal voor gebouwen die vallen in de categorie “maatschappelijk vastgoed”, waarin o.a. scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en kerkgebouwen vallen, is dit jaar een subsidieregeling in het leven geroepen die subsidie verstrekt voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen inclusief het verduurzamingsadvies (dit laatste is ook verplicht bij het aanvragen van subsidie). Aanvragen zijn in te dienen vanaf 1 oktober 2022. De toewijzing vindt plaats op volgorde van indienen. Meer informatie is te vinden op de website https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

Aanvulling per 5-10-2022:
De genoemde subsidieregeling is overtekend. Zie ook de website van RVO.

Wilt u als kerk aan slag met de verduurzaming van het gebouw en daarbij advies inwinnen? Op de partnerpagina’s van onze website vindt u ook VKB (verduurzaming)partners die u daarbij van dienst kunnen zijn. Kijk voor meer informatie op de partnerpagina van de VKB website.

Interview Jos Aarnoudse bij Groot Nieuws Radio

Op 26 september sprak directeur Jos Aarnoudse in het programma De Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio met presentator Youri van der Geest over de gevolgen van de stijgende energieprijzen voor kerken. Hij riep daarbij op om vooral creatief om te gaan met de nieuwe situatie.

> Luister het hele interview terug

Zie ook het artikel over de energiecrisis van de Protestantse Kerk in Nederland.

Lees hier het advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed m.b.t. temperatuurverlaging in Kerkgebouwen.