Een groot aantal gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland beschikt over een begraafplaats. Deze begraafplaats is onderdeel van de gemeente of de diaconie en valt daardoor onder haar organisatorisch en financieel beheer. Vanwege de specifieke aandachtspunten en risico’s die een begraafplaats meebrengt, heeft het GCBB een “Richtlijn administratie en financieel overzicht gemeenten/diaconieën met een begraafplaats” uitgebracht.

Bij de financiële administratie komen vragen over exploitatieresultaat, tariefstelling, grafrechten (soms voor onbepaalde tijd), onderhoudsrechten, ruiming, sluiting van begraafplaatsen en dergelijke naar voren. Als begraafplaatsen gesloten zijn, kunnen er nog doorlopende verplichtingen naar de rechthebbenden zijn, waarvoor voldoende liquide middelen beschikbaar moeten zijn.

De nieuwe richtlijn heeft ook betrekking op het aanleveren van financiële gegevens via FRIS. De tekst van de richtlijn is te downloaden vanaf de website protestantsekerk.nl. De VKB heeft meegewerkt bij het opstellen van de richtlijn. Wij houden een vinger aan de pols of de uitvoering van de richtlijn in de praktijk ook voor alle gemeentes haalbaar is.

Ter ondersteuning van gemeenten met een begraafplaats wordt op 8 en 15 december 2020 een online training georganiseerd waarbij ook de VKB is betrokken. In deze trainingen komen de meest belangrijke aspecten aan bod zoals de nieuwe richtlijnen, de meerjarenraming, veel voorkomende uitdagingen en tips. Meldt u hier aan vóór 27 november.