Vergeet de verzekeraar niet

Een tijdje geleden hebben we vertegenwoordigers van Donatus op bezoek gehad in Dordrecht om nog weer eens van alles door te spreken over de kerkgebouwen. Zoals u weet is Donatus een belangrijke verzekeraar van monumenten, met name monumentale kerkgebouwen.

In die gesprekken bleek, dat kerkbesturen bij aanpassingen, veranderingen in of aan hun gebouw of bij aangepast gebruik meestal niet hun verzekeraar inlichten of raadplegen.

Toch is dat wel van belang.

Punt 1: omdat de verzekeraar met specifieke kennis het nodige kan betekenen voor preventie. Dus mee kan adviseren hoe mogelijk nieuwe risico’s bij veranderingen tot een minimum kunnen worden beperkt.

Punt 2: omdat de dekking wel moet blijven aansluiten bij de actuele situatie. Vergroting, verkleining, aanpassing van een gebouw, ander gebruik kunnen daar invloed op hebben. Het zou jammer zijn als bij een calamiteit dit niet goed is gedekt, omdat de verzekeraar niet was ingelicht.

Zie de brief die Donatus hier over is samenwerking met de VKB schreef.