Op deze pagina vindt u cursussen en webinars die worden aangeboden door andere partijen dan de VKB, maar die wel interessant zijn voor u als kerkrentmeester.

 

Cursus Behoud je kerkgebouw

Doel van de cursus is om betrokkenen bij het behoud, beheer en gebruik van (monumentale) kerkgebouwen te inspireren en handvatten te geven voor meervoudig gebruik van het kerkgebouw. U leert wat er mogelijk is om uw kerk toekomstproof te houden, toegepast op uw eigen lokale situatie.

Klik hier voor meer informatie.

 

Webinar Op een toekomst voor klinkend erfgoed: proost!

Aan de hand van inspirerende voorbeelden leer je wat klinkend erfgoed is, wat goed beheer inhoudt en wat de kansen zijn voor ‘nieuw/ander gebruik’. Zodat dit bijzondere erfgoed ook daadwerkelijk blijft klinken als een klok!

klik hier voor meer info en aanmelding.